Trainer / Adviseur Slachtofferrechten

Titel Trainer / Adviseur Slachtofferrechten Standplaats Apeldoorn

Startdatum 01-11-2022 Einddatum 31-10-2023

Optie tot verlenging 12 maanden Uren per week 24

Uurtarief incl. alle kosten excl. BTW € 80

Type inzet

Inzet is op projectmatige basis.

Opdracht omschrijving

Ontwikkelen, overdragen en borgen van leer- en ontwikkelinstrumenten. Geven van trainingen, verzorgen van webinars, uitvoeren / toepassen van andere leerinterventies en adviseren van de projectleider. De trainer/adviseur zorgt er in nauwe samenwerking met het projectteam Slachtofferrechten en Individuele Beoordeling (IB)  voor dat specifieke doelgroepen binnen de Nederlandse politie getraind worden in het uitvoeren van slachtofferrechten en IB en dat zij deze kennis en kunde ook overbrengen op zittende en nieuwe (instromende) politiemedewerkers.  Daarbij ligt de nadruk op het overdragen van juridische basiskennis t.a.v. slachtofferrechten (51a WvSV) , praktisch toepassen van landelijke werkwijzen en ondersteunende ICT en beïnvloeden van de attitude t.a.v. slachtoffers. De specifieke doelgroepen betreffen in ieder geval:

1.) Trajectbegeleiders en praktijkcoaches die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van nieuwe medewerkers in de basisteams.

2.) Politiemedewerkers op ZSM-locaties.

Doelstelling

De trainer / adviseur vervult daarnaast een rol in het ontwikkelen en uitvoeren van leerinterventies t.a.v. slachtofferrechten en IB binnen het RSC en de Opsporing. Het projectteam is een klein kernteam met een grote taak: het overbrengen en borgen van relevante kennis en vaardigheden aan medewerkers van de politie t.a.v. slachtofferrechten en -bescherming. Er wordt ingezet op het verbeteren van de instroom vanuit de politieacademie, de landingsbaan daarna in de teams en het verbeteren van kennis en vaardigheden bij zittende medewerkers. Daarbij worden diverse communicatie- leer- en ontwikkelinterventies zo efficiënt mogelijk toegepast, waarbij het borgen van de kennis en kunde centraal staat. Dus niet eenmalig trainen, maar medewerkers over een langere periode blootstellen aan informatie om zo een duurzame verandering in te zetten. En de rechten van slachtoffers écht in de hele politieorganisatie te bestendigen. Het project valt onder de landelijke portefeuille Dienstverlening, van waaruit de verbinding tussen politie en de maatschappij doorlopend wordt verbeterd. De verbinding met slachtoffers is daarvan een belangrijk onderdeel.

Verantwoordelijkheden

 • Ontwikkelen/aanpassen van leerinterventies, gericht op de doelgroep trajectbegeleiders, praktijkcoaches en ZSM-medewerkers;
 • (Mede) doorontwikkelen en verbeteren van bestaande leer- en ontwikkelinterventies voor brede politie-doelgroepen basisteams, RSC en opsporing;
 • Samenwerken met overige projectleden Slachtofferrechten en slachtofferbescherming in het uitvoeren van de diverse leer- en ontwikkelinterventies;
 • Adviseren van de Projectleider Slachtofferrechten en -bescherming over juridische, didactische en leeraspecten van het project Slachtofferrechten / Individuele Beoordeling;

Vakmatige taken

 • Optreden als trainer slachtofferrechten en IB zowel landelijk als regionaal;
 • Optreden als adviseur op de juridische en didactische aspecten van leer- en ontwikkelinterventies;
 • Je bevordert de deskundigheid, professionaliteit en borging van kennis van individuele medewerkers en teams binnen de politie.
 • Door kennis en vaardigheden over te dragen zorg je ervoor dat medewerkers en teams daarna zelfstandig met dit onderwerp aan de slag kunnen. Borging van kennis en lerend vermogen is het doel.
 • Je werkt nauw samen met medewerkers van de politie uit diverse teams, met jouw collega’s uit het projectteam en met de landelijk projectleider slachtofferrechten / individuele beoordeling.
 • Je houdt frequent werkoverleg met jouw direct collega’s uit het projectteam en stemt periodiek af met de projectleider over voortgang en de kwaliteit van jouw aandeel in het project.

Contacten

 • Je stemt af en bespreekt de voortgang en eventuele issues met de landelijk projectleider
 • Je werkt op dagelijkse basis (indien nodig) samen met jouw collega trainers uit het landelijke projectteam
 • Basisteams (trajectbegeleiders en praktijkcoaches)
 • ZSM-medewerkers van de politie
 • Medewerkers opsporing (DR, DRR en DLR)
 • Medewerkers RSC

Opleiding

 • Een relevante (juridische of didactische) afgeronde erkende HBO of WO-opleiding.
 • Een relevante afgeronde opleiding als trainer/coach is een pré

Professionele kennis en werkervaring

 • Aantoonbaar ervaring met het opleiden / trainen van medewerkers en/of het uitvoeren van ‘train de trainer’.
 • Aantoonbare werkervaring (> 5 jaar) bij organisaties(s) in de publieke veiligheidssector.
 • Aantoonbaar ervaring met het thema slachtofferrechten en Individuele beoordeling.
 • Ervaring met geven van didactisch en juridisch advies.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Overtuigingskracht;
 • Mensgericht;
 • Trainingsvaardigheden;
 • (On)gevraagd adviseren;
 • Zelfstandig, maar wel samenwerken;
 • Maatschappelijke oriëntatie;
 • Organisatiesensitiviteit.