AGILE-HR

Manifest voor Agile HR ontwikkeling

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om een werkcultuur te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we:

Samenwerkende netwerken boven hiërarchische structuren
Transparantie boven geheimhouding
Aanpassingsvermogen boven normatieve regels
Inspireren en betrekken boven beheren en behouden
Intrinsieke motivatie boven extrinsieke beloning
Ambitie boven verplichtingen

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.