Welkom

Bij bureau FACTA kunt u terecht voor advies en begeleiding bij alle personele inzetbaarheidsvraagstukken. Of het nu gaat om leeftijdsbewust personeelsbeleid (active aging), verzuimbeleid, -preventie, -begeleiding, expertise op het gebied van employability, recruitment, (loopbaan)coaching, begeleiding bij ontslag of outplacement.

De arbeidsmarkt in Nederland verandert op dit moment ingrijpend en structureel. Vergrijzing en ontgroening werpen de vraag op hoe we in staat zijn meer mensen aan het werk te krijgen en/of langer aan het werk te houden. Dit mede met het oog op de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat.

Politiek gezien krijgen werkgevers en werknemers te maken met verdere liberalisering van markten. De sociale zekerheid wordt meer en meer gestoeld op de principes ‘voor wat, hoort wat’ en ‘niemand aan de kant’.

Verder maken toenemende concurrentie en snelle veranderingen op de markten dat ondernemingen snel op ontwikkelingen, kansen en bedreigingen moeten inspelen. Het succes van een organisatie wordt steeds vaker afgemeten aan het vermogen om zich snel aan te passen (agility).

Ook van medewerkers wordt steeds meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd. Willen zij succesvol zijn, dan moeten zij beweeglijk zijn en zelf richting geven aan hun ontwikkeling en loopbaan. Dit tegen de achtergrond dat werknemers in toenemende mate op zoek zijn naar de optimale balans.

Een baan voor het leven behoort definitief tot het verleden. Een loopbaan kent tegenwoordig een veel grilliger verloop dan in het verleden het geval was. Werknemerschap kan worden afgewisseld door zelfstandigheid, een periode van verlof of werkloosheid. De verantwoordelijkheid voor dat verloop ligt meer bij de werknemer zelf. Zijn of haar keuze- en ontwikkelingsmogelijkheden worden veel groter.