Testinformatie

bureau FACTA is licentiehouder van de OPQ en de Profile Dynamics Drijfverenanalyse®.

Wij beschikken over een online testomgeving waarmee wij tests gericht op selectie, ontwikkeling of loopbaanvraagstukken kunnen inzetten. De verschillende onderdelen zijn in combinatie met elkaar af te nemen, afhankelijk van uw specifieke doelstelling. Het resultaat is een heldere rapportage die, aangevuld met een terugkoppelgesprek het vertrekpunt vormt voor mogelijke vervolgstappen. Onze tests zijn gebaseerd op veelgebruikte en goed gevalideerde theorieën. Ze zijn ontwikkeld voor de Nederlandse markt, hebben hoge betrouwbaarheidscijfers en zijn recent genormeerd. Scores worden vergeleken met die van de Nederlandse beroepsbevolking. De testen beslaan de volgende onderdelen:

Beroepskeuze

360 graden competentietest, beroepskeuzetest, carrièreankers, competentietest, groepsrollentest, werkwaardentest, beroepentest voor
studiekeuze

Beroepsspecifiek

managementtest, marketing- en salespotentieel test, ondernemers assessment, arbeidsmarktscan

Cognitieve capaciteiten

analogieën hoog/middelbaar, cijferreeks hoog/middelbaar, grammaticatoets, iq test, woordenschattest hoog/middelbaar/lager

Persoonlijkheid

enneagramtest, Jung persoonlijkheidstest, kerntyperingtest, Big Five persoonlijkheidstest, werkstijltest, OPQ32, Profile Dynamics®, duurzame inzetbaarheid scan, vitaliteitscheck