Dienstverlening

HR-Consultancy

Onder HR-consultancy verstaan wij: ondersteuning en advisering bij uitvoering van het Human Resource beleid met als doel het rendement en de prestaties van een organisatie te optimaliseren.

Re-integratie

Onder re-integratie verstaan wij: het proces dat leidt tot realisatie of herstel van (een optimale) arbeidsparticipatie van cliënten met een afstand tot werk.

Werving en selectie

Onder werving en selectie verstaan wij: het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk, in lijn met de strategie en doelstellingen van een organisatie of onderneming.

Loopbaancoaching

Onder loopbaancoaching verstaan wij: het begeleidingsproces van een persoon, of groep, door analyse en verdere begeleiding van een loopbaanprofessional waardoor het efficiënt en effectief handelen van de persoon, of groep, verhoogd wordt.

Outplacement

Onder outplacement verstaan wij: het geheel van diensten en faciliteiten die door een loopbaanprofessional beschikbaar wordt gesteld en tot doel heeft werknemer(s) te begeleiden bij het vinden van een nieuwe passende werkkring of andere bestemming. Outplacement kan advisering aan de werkgever impliceren.