Disclaimer

Alle rechten zijn voorbehouden aan bureau FACTA. Alle informatie op dit domein is beschermd door het auteursrecht van bureau FACTA. U mag de informatie op het beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken voor eigen gebruik. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen, bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij daarvoor expliciet toestemming is gegeven door bureau FACTA.

De links op deze website welke naar websites van derden leiden, staan niet onder controle van bureau FACTA. bureau FACTA is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of de inhoud van websites van deze derden. Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door bureau FACTA gezien als een service en niet als een vereiste.

De samenstellers van deze site hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van hen kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbenden op beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Mocht u desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, dan kunt u zich wenden tot info@bureaufacta.nl Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van deze website de uiterste zorg is besteed, aanvaardt bureau FACTA geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau FACTA.