Over bureau FACTA

facta
` fac – ta (Latijn) meervoudig zelfstandig naamwoord van factum feiten, daden, het gebeurde; facta non verba daden en niet (enkel) woorden

bureau FACTA is in 2012 opgericht door Lars Scholtemeijer (1973). “Na jarenlang werkzaam te zijn geweest als consultant voor een top 3 HR-dienstverlener ontstond de behoefte meer autonoom te functioneren. Op deze manier wil ik bij bureau FACTA realiseren dat ‘afspraak en advies’ synoniem is voor ‘uitvoering en resultaat’. Mijn advies is gebaseerd op daden en daar mag u mij op afrekenen … feit!

Bij de uitvoering van onze dienstverlening hanteren wij de volgende vier basisprincipes:

Verantwoordelijkheid; wij onderkennen onze professionele verantwoordelijkheid ten opzichte van de betrokkenen, hun omgeving en de maatschappij. Wij zijn verantwoordelijk voor ons beroepsmatig handelen. Voor zover dat in ons vermogen ligt zorgen wij ervoor dat onze diensten en de resultaten van ons handelen niet worden misbruikt.

Deskundigheid; wij streven naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van deskundigheid in onze beroepsuitoefening. Wij nemen de grenzen van onze deskundigheid in acht en de beperkingen van onze ervaring.

Respect; wij tonen respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van betrokkenen. Wij respecteren het recht van betrokkenen op privacy en vertrouwelijkheid.

Integriteit; wij streven naar integriteit in onze beroepsuitoefening. In ons handelen betrachten wij eerlijkheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover betrokkenen. Wij scheppen tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die wij vervullen en handelen in overeenstemming daarmee.