Vitaal Coach

Functietitel Vitaal Coach Standplaats Nieuwdorp (meerdere locaties)

Startdatum 15-02-2021 Einddatum 15-08-2021

Optie tot verlenging Optioneel

Uren per week 24 Tarief maximaal € 70,- inclusief alle kosten exclusief BTW

Opdracht omschrijving

Het programma Fit@NP is een jong en uniek onderdeel van de politie in Nederland. Fit@NP heeft een duidelijk doel en dat is zorgen voor vitale medewerkers; oftewel gezond worden en/of gezond blijven! Door vitaal “zijn” te verbinden met vitaal vakmanschap sta je aan het begin van een cultuurverandering binnen de politie. Werken vanuit je passie, je kracht, je eigen waarden, de korpswaarden zijn onderwerpen die passen bij FIT@NP.

Binnen de eenheid Zeeland West-Brabant is Fit@NP in de opstartfase. De eerste plannen rond het maatwerkprogramma voor de eenheid zijn gemaakt. In eerste instantie gaat Fit@NP zich richten op een aantal specifieke doelgroepen binnen de eenheid, zoals het ondersteunen van collega’s die niet hebben deelgenomen aan de Fysieke Vaardigheden Toets (FVT) of deze niet gehaald hebben, de oudere collega’s en problematiek die ontstaat bij het werken in 24/7 dienstverlening (onregelmatige werktijden). In de loop van de tijd is het programma naar verwachting breder beschikbaar en zal de casuïstiek meer divers zijn. 

Zorgen voor een veiliger Nederland is dankbaar, maar vaak ook pittig werk. Hoe blijft een politieagent vitaal tot aan zijn of haar pensioen? Hoe kunnen we onze collega’s op straat helpen met hun gevoelens na heftige situaties? Als vitaal coach help jij collega’s om hier op een gezonde manier mee op te gaan.

Als vitaal coach werk je vanuit Fit@NP, het vitaliteitsprogramma van de Nationale politie. Samen met jouw collega’s zet jij je in om vitaliteit vanuit het hart van de organisatie op de kaart te zetten. Jij weet als geen ander dat mensen beter werk leveren en beter in hun vel zitten als zij vitaler en weerbaarder zijn. Hierin fungeer jij als vraagbaak voor je collega’s en de teams als het gaat om vragen over voeding, beweging en mentale weerbaarheid. Je gaat preventief te werk door middel van presentaties en workshops om uitval te voorkomen, maar kan ook collega’s helpen bij hun terugkeer op de werkvloer. Bijvoorbeeld door het voeren van coaching gesprekken en het bieden van intensieve begeleiding op maat.  Daarnaast stel je in samenwerking met andere vitaal coaches, de coördinator Fit@NP of andere specialismen binnen de eenheid interventieprogramma’s op en werk je aan het uitrollen van het maatwerkprogramma FIT@NP binnen de eenheid Zeeland West-Brabant. In de eerste fase van Fit@NP voor eenheid Zeeland West-Brabant ligt de focus op de doelgroepen Fysieke Vaardigheids Toetst (medewerkers die de fysieke vaardigheidstoets niet met succes hebben doorlopen of hier niet aan deelnemen), ouderen en problematiek die ontstaat bij het werken in 24/7-dienstverlening. Naar mate het programma verder geïmplementeerd is zal FIT@NP naar verwachting voor iedereen beschikbaar zijn en zullen de casussen dus wat meer diversiteit met zich meebrengen.

We zijn op zoek naar 1 vitaalcoach. Je bent veelal op onze locaties in Breda en Nieuwdorp en bent inzetbaar binnen de gehele eenheid Zeeland West Brabant. Werkdagen zijn doorgaans tussen 09.00 – 17.00 uur. De mogelijkheid bestaat dat hier incidenteel van wordt afgeweken.

Doelstelling

Als vitaal coach draag je, samen met jouw collega vitaal coaches, bij aan de verhoging van de vitaliteit van medewerkers binnen de eenheid door advisering en coaching van de individuele medewerker en groepen medewerkers. Jij motiveert, stimuleert, enthousiasmeert en ondersteunt daar waar nodig. In coaching gesprekken spreek je jouw verwachtingen uit, spreekt de medewerkers aan op gedrag en wijze van functioneren en help je te zoeken naar de juiste oplossing. Lastige gesprekken zie jij als uitdaging. Hierin weet je rekening te houden met de omstandigheden en de beleveniswereld van de ander. Jouw werkwijze wijkt niet af van de gestelde kaders. Wel weet je binnen deze kader de ruimte pakken. De laatste ontwikkelingen op het gebeid van vitaliteit volg jij op de voet en brengt deze nieuwe kennis binnen de organisatie door het ontwikkelen van nieuwe maatwerkprogramma’s voor medewerkers. Je hebt ervaring met het opstellen van interventieprogramma’s, werkt gemakkelijk in groepsverband en bent een ster in het spreken en presenteren voor een groep. Hiernaast ben je creatief, innovatief, flexibel en kunt omgaan met en staat open voor feedback.

Verantwoordelijkheden

 • Je signaleert kansen, handelt ernaar en draagt er zorg voor dat FIT@NP binnen de eenheid geborgd wordt. (initiatiefrijk);
 • Je bent alert op nieuwe informatie met betrekking tot vitaliteit en brengt deze kennis actief binnen de eenheid. (leervermogen);
 • Je bent een netwerker en kan goed samenwerken;
 • Je bent creatief, innovatief en hebt doorzettingsvermogen om het programma succesvol in de eenheid te borgen;
 • Je bent een coach voor de medewerkers en kan ze stimuleren, enthousiasmeren en motiveren de doelstellingen te behalen;
 • Je bent een pionier die samen met de andere vitaal coaches en de coördinator Fit@NP succesvol het vitaliteitsbeleid succesvol kan implementeren binnen de eenheid;
 • Je bent flexibel en houdt overzicht op de werkzaamheden die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van FIT@NP.

Vakmatige taken

 • Het motiveren, stimuleren en ondersteunen van medewerkers;
 • Het coachen en adviseren van individuele cliënten en groepen medewerkers;
 • Collega’s begeleiden die aan hun mentale en fysieke gezondheid willen werken;
 • Ondersteuningsvragen van de deelnemer op het gebied van vitaliteit helder krijgen en een maatwerkplan voor de deelnemer op stellen;
 • Interventieprogramma’s opstellen, eventueel in samenwerking met andere vitaal coaches, de coördinator Fit@NP of andere specialismen binnen de eenheid die zich bezig houden met de duurzame inzetbaarheid van de medewerker(s);
 • Het opstellen van voortgangsrapportages per medewerker en per team, waarbij zorg wordt gedragen voor een zorgvuldige administratie;
 • Je onderhoudt een nauwe samenwerking met afdelingen die een aandeel leveren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
 • Het geven van workshops en presentatie omtrent vitaliteit.

Leidinggevende taken

Niet van toepassing 

Contacten

 • Medewerkers van teams van de Eenheid Zeeland West-Brabant;
 • Coordinator Fit@NP en collega vitaalcoach;
 • Partners in het domein van o.a. duurzame inzetbaarheid, verzuim en HR.

Inzet in de lijn of project

Inzet is voor het programma Fit@NP voor de eenheid Zeeland-West Brabant. Inzet is op projectmatige basis. 

Opleiding

 • Minimaal HBO werk en denk niveau
 • Afgeronde opleiding tot Vitaal Coach of gelijkwaardige opleiding met de volgende deelcertificaten:
  • Voedings/gewichtsconsulent
  • Life Coach (niveau Practitioner)
  • Functional Personal Trainer

Werkervaring

 • Minimaal 3 jaar werkervaring met het begeleiden van cliënten, opstellen van maatwerkplannen en interventieprogramma’s
 • Aantoonbare werkervaring binnen politie is een pré
 • Aanvullende gespecialiseerde opleiding op het gebied van vitaliteit is een pre
 • Je bent bereid evt. aanvullende opleidingen te volgen
 • Je bent je bewust van het gegeven dat je als vitaal coach binnen de politie met zwaardere problematieken te maken kunt krijgen.

Competenties

 • Probleemanalyse;
 • Overtuigingskracht;
 • Initiatief;
 • Klantgerichtheid;
 • Leervermogen;
 • Samenwerken;
 • Creatief;
 • Innovatief;
 • Coachen.