Teamcoach

Titel Teamcoach Standplaats Zeist

Startdatum 15-11-2023 Einddatum 31-10-2024

Optie tot verlenging 1×12 mnd Uren per week 32

Uurtarief max € 145 incl alle kosten excl BTW

Opdracht omschrijving

Verschillende grote crises in de periode 2019-2023 hebben ertoe geleid dat Rijk en veiligheidsregio’s hebben afgesproken samen tot een beter koppelvlak voor hun samenwerking op het gebied van crisisbeheersing te komen.

Om Nederland weerbaarder te maken bij crises is er straks Knooppunt Coördinatie Regio’s Rijk (KCR2). KCR2 is een opschaalbare faciliteit crisisbeheersing waarin veiligheidsregio’s, het rijk en crisispartners doorlopend samenwerken. Tijdens een crisis beschikken alle betrokken partijen gelijktijdig over de juiste informatie, zodat ze juiste acties kunnen ondernemen. KCR2 zorgt dat crisispartners elkaar kennen én elkaar snel weten te vinden als dat nodig is. Bovendien kan KCR2 op operationeel vlak ondersteuning bieden op het gebied van coördinatie.

Het bestaande Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum vormt het organieke fundament voor de nieuwe organisatie.

Vanuit de medewerkers is behoefte aan iemand die:

 • Een vraagbaak is op personeel gebied
 • Meedenkt en kan coachen in de individuele ontwikkeling
 • Bijstaat in het contact met de uitlenende organisatie
 • Kan begeleiden in de functie, maar ook een vertrek uit het LOCC naar een ander plek
 • Met het team als geheel aan de slag kan gaan richting het DNA van de nieuwe organisatie

Vanuit het MT is daarnaast nog de behoefte aan iemand die:

 • Toekomst gericht mee kan denken in de veranderopgave op personeel vlak
 • Op team niveau kan duiden waar het team nu staat en welke ontwikkeling mogelijk en wenselijk is
 • De personele zorg op zich neemt
 • Werving en selectie processen kan begeleiden

Doelstelling

De zorg voor de medewerkers in de transitie van LOCC naar KCR2 is belangrijk voor het MT van het LOCC. Om te borgen dat dit goed gebeurd wordt voor een periode van 1 jaar een teamcoach gezocht.

Het LOCC bestaat op dit moment uit ongeveer 25 medewerkers die zijn gedetacheerd uit verschillende partner organisaties. Tijdens de transitie naar een organisatie met vaste medewerkers moet de personele zorg voor deze medewerkers goed worden geborgd. Zowel op individuele basis als in team verband.

Verantwoordelijkheden

Je hebt ervaring met personele zorg tijdens een transitie van een organisatie en met het coachen van individuele medewerkers en teams, waarbij lol en plezier in het werk belangrijk zijn. Daarnaast het je kennis en ervaring met P-management en werving en selectie. Je kunt helder communiceren en gaat een lastig gesprek niet uit de weg.

Contacten

Interne contacten LOCC

Interne contacten met het ministerie van J en V

Externe contacten met de dientsverlenende organisaties en de moederorganisaties van de gedetacheerden.

Opleiding

 • Een erkende en volledig afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor-niveau op het gebied van HRM of bestuurskunde.

De zorg voor de medewerkers in de transitie van LOCC naar KCR2 is belangrijk voor het MT van het LOCC. Om te borgen dat dit goed gebeurd wordt voor een periode van 1 jaar een teamcoach gezocht.

Professionele kennis en werkervaring

 • Aantoonbare werkervaring als Teamcoach met personele zorg tijdens een transitie van een organisatie en met het coachen van individuele medewerkers en teams.
 • Aantoonbare werkervaring met P-management en werving en selectie en sterke communicatieve vaardigheden.
 • Aantoonbare werkervaring als medewerker personeel gebied/zaken: Begeleiden werving en selectie processen, Vraagbaak voor personeel en uitlenende organisaties, ontwikkeling van medewerkers.
 • Aantoonbare werkervaring met toekomst gericht meedenken in de veranderopgave op personeel vlak.

Competenties

 • Coachen
 • Toegankelijk
 • Proactief
 • Onafhankelijk
 • Communicatieve vaardigheden
 • Verbindend
 • Nieuwsgierig
 • Daadkrachtig