Strategisch Adviseur Recruitment

Functietitel  Strategisch Adviseur Recruitment

Standplaats  Formele standplaats Rotterdam (werkgebied Zeeland; Middelburg)

Startdatum  15-04-2019

Einddatum  31-12-2019

Optie tot verlenging  Ja tot maximale totale opdracht duur van 24 mnd

Uren per week  Min 32 uur

Opdracht omschrijving

De strategisch Recruiter is verantwoordelijk voor het verantwoorden van de in het recruitmentplan opgenomen inspanningen (acties) en de daaraan verbonden resultaten. Hij/zij is verantwoordelijk voor het (door)vertalen van de (specifieke) wervingsuitdagingen binnen de eenheid Zeeland-West Brabant naar concrete plannen op het gebied van recruitment. Hierbij werkt de strategisch adviseur recruitment nauw samen met specialisten (denk aan arbeidsmarktcommunicatie), zowel binnen de eenheid als binnen de dienst In-, Door-  en Uitstroom (IDU). Gezamenlijk dragen zij de verantwoordelijkheid om de instroomopdracht te behalen.

De strategisch adviseur Recruitment maakt deel uit van de landelijke recruitmentorganisatie van IDU. Werkt samen met zowel de professionals binnen IDU als met collega’s uit de eenheid om te komen tot een effectieve, efficiënte en gedragen aanpak voor de initiële wervingsactiviteiten, met als doel het behalen van de instroomdoelstellingen. De strategisch adviseur  Recruitment rapporteert aan de  teamchef Recruitment en aan de proceseigenaar die verantwoordelijk is voor het initiële proces. 

Hij/zij vertegenwoordigt IDU tijdens overleg met betrokken stakeholders, zowel vanuit de eenheden als met ketenpartners van het PDC. De Strategisch recruiter is in staat om op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau te opereren.  

De uitdaging voor Zeeland/West Brabant is om aan de toekomstige instroomresultaten en daaraan verbonden verwachtingen vanuit de eenheden te voldoen. Dit is voornamelijk ingegeven door een verhoogde uitstroom de komende jaren en het verlies aan kandidatuur aan andere eenheden binnen het korps. Daar komt bij dat voor de arbeidsmarkt steeds krapper wordt en de concurrentie toeneemt.

Doelstelling

Toekomstbestendig recruitmentplan dat de eenheid Zeeland-West Brabant ondersteunt in het behalen van de wervingsdoelstellingen.

Verantwoordelijkheden

Opstellen en implementeren van een regionaal wervingsplan voor de eenheid Zeeland-West-Brabant.

Vakmatige taken

  • in kaart brengen van de wervingsuitdagingen- en kansen ism betrokkenen binnen de eenheid en de specialisten binnen IDU; 
  • verantwoordelijk voor het opstellen van een regionaal wervingsplan voor de eenheid Zeeland-West-Brabant als onderdeel van de het totale landelijke wervingsstrategie en -aanpak. Hierin zijn de activiteiten uitgewerkt die noodzakelijk zijn om de wervingsresultaten te behalen;
  • ondersteuning IDU recruitment binnen de eenheid bij de implementatie en uitrol van het plan; 
  • monitoring recruitmentactiviteiten (in samenhang met c.q. binnen de kaders van de HRM-, (arbeidsmarkt)communicatie-, en de wervingsstrategie van de politie);
  • analyse en rapportage van de benodigde en geleverde wervingsinspanningen, de samenwerking van de verschillende betrokken partijen en de behaalde resultaten;
  • zoekt binnen het vakgebied naar best practices en  innovatieve oplossingen;
  • aangaan van regionale en landelijke allianties met relevante partners binnen de veiligheidsketen, het onderwijs en de overheid om in– en doorstroom van personeel te faciliteren;
  • verantwoordelijk voor het onderhouden van de relatie(s) met de interne organisatie, IDU-afdelingen en alle betrokkenen in de keten die bijdragen aan een optimale candidate journey.

Leidinggevende taken

Functioneel sturen.

Contacten

IDU- en eenheidsleiding, IDU recruitment, betrokken collega’s binnen de eenheid, ketenpartners en externe partijen.

Inzet in de lijn of project

Lijn en project.

Opleiding

Minimaal HBO werk/denk nivo.

Werkervaring

In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als Organisatie/beleids Adviseur in het HRM werkveld waarbij de kandidaat organisatie-ontwerp/inrichting, procesoptimalisatie en/of veranderkundige vraagstukken heeft begeleidt.

In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring als corporate recruiter, recruitment consultant of HR functionaris met groot recruitment component (70%). Deze ervaring is in een grote uitvoeringsorganisatie (>3000 medewerkers) opgedaan. 

In de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met het opstellen en tot uitvoer brengen van een wervingsprojectplan. 

Aantoonbare ervaring als projectleider in ketenbrede projecten binnen een complexe grootschalige omgeving waarbij stakeholdermanagement de belangrijkste succesfactor was.

Aantoonbare ervaring met het operationeel leidinggeven aan projectteams, die zijn samengesteld uit meerdere bedrijfsvoeringsdisciplines.

Competenties

Initiatief (Zelfstarter)

Resultaatgericht

Daadkracht

Overtuigingskracht

Netwerker

Politiek bestuurlijke en organisatie sensitiviteit

Probleem analyse

Communicatieve vaardigheden