Recruiter Externe Inhuur

Titel Recruiter Externe Inhuur 2fte Standplaats Rotterdam

Startdatum 01-08-2023 Einddatum 31-07-2024

Optie tot verlenging 2 x 12 maanden Uren per week 36

Type inzet

Voor deze opdracht geldt: Bring your own device. De medewerker dient een eigen smartphone en laptop te gebruiken. 

Opdracht omschrijving

Als afdeling verzorgen wij, voor de gehele politieorganisatie, de inhuur van extern personeel. Dit doen wij met 37 collega’s, verdeeld over 5 clusters met ieders hun eigen specialisme:

 • Cluster uitzenden: Werving en onboarding van functies tot en met schaal 9;
 • Cluster Dynamisch aankoopsysteem (DAS): Werving en onboarding van functies vanaf schaal 10 en alle ICT-functies, ongeacht schaal;
 • Cluster overheidsdetacheringen: In- en uit detacheren van medewerkers binnen overheidsorganisaties (Van politie naar een andere overheidsinstellingen en vice versa);
 • Cluster Contractbeheer: Beheer van inhuurcontracten;
 • Cluster Planning: Planning van externe inzet binnen onderdelen van politie

De omvang van onze organisatie is groot en daarmee ook de vraag naar inhuuroplossingen. In 2022 hebben we meer dan 1000 nieuwe inhuuraanvragen in behandeling genomen. 

Als recruiter externe inhuur ben je verantwoordelijk voor het gehele inhuurproces wat zich bevindt op het snijvlak van recruitment en inkoop. Je hebt enerzijds te maken met de trends op de arbeidsmarkt en anderzijds met wet- en regelgeving omtrent de inzet van externe professionals binnen de politieorganisatie. 

Je bent adviseur van de inhurende manager waarbij je niet alleen adviseert over functie inhoud in combinatie met de arbeidsmarkt, maar ook over rechtmatigheid. Je bekijkt vraagstukken dus vanuit verschillende perspectieven.

De aanvragen die jij in behandeling neemt zijn zeer uiteenlopend. Zo ben je het ene moment een projectleider cybercrime aan het werven en het andere moment een strafrechtjurist of een collega recruiter. Dit maakt deze opdracht niet alleen heel divers, maar ook interessant. Je leert door de verscheidenheid aan opdrachten de politieorganisatie goed kennen. Al jouw aanvragen dragen bij aan een succesvolle uitvoering van de politietaak: een veiliger Nederland. Met bijna 63.000 werknemers en 3000 interim professionals houden we vrijheid en veiligheid in balans. Voor iedereen in ons land. 

Deze opdracht bevindt zich in het Cluster Das en betreft de werving en onboarding van inhuuroplossingen vanaf schaal 10. In dit gehele proces word je ondersteunt door onze backoffice. 

Het te behalen resultaat voor deze opdracht binnen de gestelde periode van 12 maanden is het vervullen van minimaal 100 inhuurposities.

We werken hybride, waarbij dinsdag een vaste kantoordag is. Overige dagen werken we remote.

Doelstelling

 • Het adviseren van de business m.b.t. inhuur van extern personeel;
 • Het op juiste wijze begeleiden van het inhuurproces;
 • Het opstellen van functieprofielen conform de richtlijnen van politie;
 • Het vervullen van minimaal 100 inhuurposities;
 • Het actief bijdragen aan de professionalisering van de inhuurdesk. 

In deze opdracht werk je zelfstandig op basis van de hierboven geformuleerde resultaatverplichting. 

Verantwoordelijkheden

Zie vorenstaand.

Contacten

 • Inhurende managers;
 • Opdrachtnemers (Bureau’s en ZZP’ers);
 • Inkoop;
 • HR (Adviseurs en Relatiemanagers);
 • Collega’s Inhuurdesk.

Opleiding

Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal Hbo niveau. Losse (deel)certificaten of cursussen worden niet als gelijkwaardig gezien.

Professionele kennis en werkervaring

Eisen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als recruiter aan de corporate zijde. Bureau ervaring wordt niet meegeteld;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met externe inhuur waarbij je zelf verantwoordelijk bent geweest voor de werving en onboarding.

Wensen

 • Bij voorkeur aantoonbare werkervaring als recruiter externe inhuur binnen (dus niet voor) een organisatie met meer dan 2000 medewerkers;
 • Bij voorkeur aantoonbare werkervaring met de 1. aanbestedingswet en 2. wet DBA;
 • Bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het initiëren en verbeteren van recruitmentprocessen;
 • Bij voorkeur aantoonbare werkervaring met een dynamisch aankoop systeem.

Competenties

 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Stressbestendig: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.