Recruiter (2 FTE)

Functietitel Recruiter Externe Inhuur Standplaats Rotterdam

Startdatum 01-10-2021 Einddatum 31-03-2022

Optie tot verlenging Optioneel Uren per week 36

Uurtarief maximaal € 70,- incl. alle kosten excl. BTW

Opdracht omschrijving

Als Medior/Senior Recruiter verzorg je het inhuren van een breed scala aan gespecialiseerd extern personeel en (interim) managementfuncties. Dit doet je via het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) vanaf schaal 10 en hoger (tot en met schaal 9 maken wij gebruik van een uitzendmantel). In het DAS krijgen gevestigde grotere partijen, middelgrote en kleine ondernemingen (ook ZZP-ers) ruimte om hun diensten aan te bieden. Op deze wijze is een bredere marktwerking mogelijk en krijgen alle geïnteresseerde partijen gelijke kansen. 

Objectiviteit, transparantie en non-discriminatie en integriteit zijn de waarden die wij als Politie uitdragen.

De opdracht: 
Je draagt bij aan de inhuur van extern personeel op voornamelijk HBO/WO niveau en je bent verantwoordelijk voor het gehele inhuurproces. Je bent het aanspreekpunt voor de inhurende manager rondom het thema externe inhuur vanaf schaal 10, en je begeleidt hem/haar in dit werving- en selectieproces.

Samen stel je een functieprofiel op met de bijbehorende selectiecriteria. Op een dienstverlenende en klantgerichte wijze stuur je op de uitvoering van een rechtmatig en doelmatig aanbestedingsproces.

Daarnaast lever je een positieve en actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de ambassadeursrol en de processen rondom externe inhuur. Jij bent de expert op het gebied van inhuur van personeel en de (aanbestedings-) wet- en regelgeving die daarbij komt kijken.

Doelstelling

Als Recruiter externe inhuur zet je gemiddeld tussen de 200 en 275 fte uit op jaarbasis.

Verantwoordelijkheden

Je stelt aanvragen en de selectiecriteria op conform de richtlijnen van de aanbestedingswet. Je pakt bij elke aanvraag de regiefunctie (‘single point-of-contact’ met de opdrachtgever en de opdrachtnemer).

Contacten

 • Inhurende managers.
 • Leveranciers en zzp-ers.
 • HR (Adviseurs en Relatiemanagers)
 • Collega’s Inhuurdesk:

  Team:
  De Inhuurdesk is gepositioneerd binnen het organisatieonderdeel HRM: in-, door- en uitstroom (IDU), Recruitment. Het team van de Inhuurdesk bestaat uit een Teamchef en twee coördinatoren en is onderverdeeld in clusters: 
   
 • DAS: 5 Recruiters, 3 Backoffice medewerkers;
 • Uitzenden: 2 Recruiters, 2 Backoffice medewerkers;
 • Detacheren: 3 medewerkers, 1 Backoffice medewerker;
 • Contractbeheer: 3 medewerkers, 2 Backoffice medewerkers;
 • Banenafspraken: 2 Recruiters, 2 Backoffice medewerkers.

Opleiding

Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten of cursussen worden niet als gelijkwaardig gezien.

Professionele kennis en werkervaring

 • Minimaal 2 jaar werkervaring als Recruiter op het gebied van externe inhuur, binnen grote (1000+) organisaties.
 • Minimaal 1 jaar werkervaring als Recruiter binnen de (semi)overheid.
 • Werkervaring met het opstellen van functieprofielen en offerteaanvragen, via de Aanbestedingswet/Dynamisch Aankoopsysteem (DAS).
 • Ruime aantoonbare kennis van en werkervaring met de wet DBA en het opstellen van functieprofielen en offerteaanvragen middels deze wet, bij voorkeur in combinatie met de  Aanbestedingswet.
 • Aantoonbare werkervaring met proactief stakeholdermanagement, en het begeleiden en adviseren van hiring managers of directie op locatie, bij voorkeur binnen grote (1000+) (semi)overheidsorganisaties.
 • Aantoonbare ruime werkervaring met het bijhouden van diverse intensieve en uitgebreide administratieve processen, omtrent externe inhuur.
 • Werkervaring met het onderhouden van relaties en contacten met leveranciers. Bij voorkeur vanuit een inkoopdiscipline en/of bij voorkeur binnen grote (1000+) (semi)overheidsorganisaties. 
 • Je bent (en houdt) jezelf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Competenties

 • ​Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Stressbestendig: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.