Projectmanager Mobiliteitsmix

Titel Projectmanager Mobiliteitsmix Standplaats Rotterdam

Startdatum 01-11-2022 Einddatum 31-10-2023

Optie tot verlenging maximaal 12 maanden Uren per week 24

Uurtarief incl. alle kosten excl. BTW max € 100

Opdracht omschrijving

Context

Politie wil hybride reizen beter mogelijk maken met ingang van 1-7-2023 en doorloopt hiervoor een grootschalig aanbestedingstraject waarbij de uitkomsten leiden tot een nieuwe manier van reizen en het declareren van deze reizen. Wegens onderbezetting in het bestaande team van producten- en dienstenmanagers binnen de Dienst verwerving, maar ook om deze nieuwe werkwijze pasklaar aan te leveren bij de dienst HRM zoeken we tijdelijk een projectleider (18 tot 24 u/w) om dit mogelijk te maken.

Opdracht

het project als materie-eigenaar leiden om te komen tot aanschaf en implementatie van een totaaloplossing (app, portal en waarschijnlijk ook fysieke passen) voor het plannen, boeken, betalen en declareren van binnenlandse reizen (woon-werk verkeer en dienstreizen), deelvervoer en taxivervoer.

Planning

FaseEinddatum
SpecificerenOktober 2022
SelecterenDecember 2022
Contracteren (ingangsdatum contract)Feb 2023
ImplementerenJuli 2023
AfrondenDecember 2023

Doelstelling

Verwacht resultaat

Samen met een team van circa 16 deelnemers levert de projectleider de volgende resultaten:

 • Nader uitgewerkt beleid t.a.v. doelgroepen en rechten op openbaar vervoer en deelvervoer
 • Contract voor openbaar vervoer en deelvervoer voor alle medewerkers
 • Vereenvoudigd proces voor plannen, boeken, betalen en declareren van woon-werk verkeer en dienstreizen m.b.v. app, portal en fysieke pas
 • Mogelijkheid CO2-uitstoot te rapporteren en duurzame en vitale keuzes te stimuleren

Verantwoordelijkheden

Materie-eigenaar

Dit project waarvan de aanbesteding slechts een deel is, bestaat uit een zeer groot aantal onderwerpen die bij de politie versnipperd zijn georganiseerd. De materie eigenaar heeft affiniteit en capaciteit om het onderwerp van het projectteam over te nemen. Er moeten nieuwe Administratieve Organisatie & Informatie en Control processen worden beschreven en ingeregeld. Voor de uitwerking kan een bedrijfsarchitect aansluiten, maar het inrichten van het proces ligt bij de materie eigenaar

Taken

 • Uitvoeren van project binnen tijd, kwaliteit en budget toleranties. Bewaken scope.
 • Laten inrichten van de nieuwe processen
 • Opzetten leveranciersmanagement
 • Verantwoordelijk voor het leveren product- en dienstkennis en specifieke wet- en regelgeving van toepassing binnen de desbetreffende branche.
 • Opdrachtgever van de implementatiefase: facilitair en IV-gericht
 • Verantwoordelijk voor het uitdragen van mobiliteitsmix naar de rest van belanghebbenden en organisatie.
 • Materie overdragen aan staande organisatie

Contacten

Behoeftestellers

Dienst verwerving

Dienst informatievoorziening

Dienst FM

Opleiding

Minimaal een erkende, volwaardige en afgeronde HBO opleiding. 

Professionele kennis en werkervaring

Eisen

 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in projectmanagement
 • Aantoonbare werkervaring als projectmanager binnen grote (1000+) (semi)overheidsorganisatie
 • Aantoonbare werkervaring met het automatiseren van processen 
 • Aantoonbare werkervaring met het doorvoeren van duurzame concepten 

Wensen

 • Bij voorkeur aantoonbare werkervaring met en kennis van de Europese aanbestedingswet 
 • Bij voorkeur aantoonbare werkervaring binnen de politieorganisatie

Competenties

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid – Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. 
 • Mondelinge presentatie – Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit – Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
 • Organisatievermogen – Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. 
 • Klantgerichtheid – Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. 
 • Kwaliteitsgerichtheid – Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. 
 • Flexibel gedrag – Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.