Projectleider Opleiden

Titel Projectleider Opleiden Standplaats Utrecht

Startdatum 04-04-2022 Einddatum 04-04-2023

Optie tot verlenging Ja Uren per week 36

Uurtarief incl. alle kosten excl. BTW maximaal € 80,=

Opdracht omschrijving

Het Privacybeleid van de politie onderschrijft dat privacy onderdeel is van ieders vak. Dit betekent dat elke politiemedewerker de benodigde kennis moet hebben om in zijn/haar werk op de juiste wijze om te gaan met tot personen herleidbare informatie. Medewerkers moeten daarom hun vakmanschap op het gebied van privacy en security kunnen ontwikkelen en bijhouden. Hierbij hanteren we de volgende principes:

 • Iedereen kent de basis van wet- en regelgeving en uitvoeringskaders die relevant zijn voor zijn rol of functie
 • Bijzondere groepen van medewerkers beschikken over aanvullende bijzondere kennis
 • Vakmanschap wordt bijgehouden en getoetst.

Om bovenstaande principes uit te kunnen voeren zijn kennisprofielen ontwikkeld voor alle medewerkers van de politie. Op basis van deze kennisprofielen worden leermiddelen aangeboden en wordt via de Resultaat en Ontwikkelgesprekken gestuurd op kennisontwikkeling.

De projectleider kennisprofielen en leerinterventies die wij zoeken zorgt voor het in beheer brengen van deze kennisprofielen in de lijnorganisatie. Het beheer zal in afstemming gaan met de huidige beheergroep kennisprofielen waarin experts AVG/Wpg/IB  en vertegenwoordigers vanuit de politie deelnemen. Daarnaast zal de projectleider kennisprofielen en leerinterventies op basis van de kennisprofielen zorgen voor het beschikbaar maken van leerinterventies voor de diverse kennisniveaus en doelgroepen. Dit kan betekenen dat leerinterventies ingekocht moeten gaan worden en/of dat de politie deze zelf ontwikkeld. De projectleider kennisprofielen en leerinterventies zal dit proces leiden en samenwerken met privacy experts en medewerkers van de politieacademie voor wat betreft de content van de leerinterventies.

Wij zoeken een ervaren en klantgerichte projectleider kennisprofielen en leerinterventies die met een actieve houding ingezet kan worden op het in gebruik, beheer en onderhoud krijgen van de kennisprofielen privacy, die snel het speelveld overziet en daarbij de juiste mensen kan betrekken. Daarnaast de ontwikkeling van leerinterventies op het gebied van privacy gaat begeleiden.

Deze opdracht wordt uitgevoerd binnen het programma Privacy Compliance van het Politie Diensten Centrum(PDC).

Doelstelling

De werkzaamheden van de projectleider kennisprofielen en leerinterventies bestaan uit:

 1. In beheer brengen (content en systeem) van kennisprofielen AVG/Wpg en IB;

Resultaten:

 • Geïmplementeerde beheerorganisatie kennisprofielen (op basis reeds afgeronde besluitvorming over samenstelling, opdracht en taken beheergroep kennisprofielen).
 • Actueel overzicht van kennisprofielen.
 1. Leerinterventies op basis van kennisprofielen intern of extern laten (door)ontwikkelen en beschikbaar stellen voor alle medewerkers van de politie;

Resultaat:

 • Leerinterventies beschikbaar via het leermiddelenportaal afgestemd op alle kennisprofielen en doelgroepen (voor alle kennisniveaus en rollen/taken).
 1. Borgen continuïteit van leerinterventies die nu nog pilot/tijdelijk zijn.

Resultaat:

 • Bestaande leerinterventies die nog in pilot zijn of tijdelijk zijn in beheer brengen zodat ze beschikbaar zijn voor de organisatie.

Je werkt autonoom en in verbinding met o.a. deelnemers van de beheergroep kennisprofielen, projectleiders van het programma Privacy Compliance, medewerkers van de Dienst HRM en in het bijzonder het team HRO en team HR Beheer, privacy experts en medewerkers van de politieacademie. Je bent in staat om snel een functioneel netwerk op te bouwen ten gunste van de werkzaamheden en participeert in diverse overleggen.

Contacten

Contacten bestaan onder andere uit; deelnemers beheergroep kennisprofielen, de diverse onderdelen van de dienst HRM, de Politieacademie, expert Wpg / AVG of IB, medewerkers Inkoop, de programma organisatie. Daarnaast contact met externe partijen m.b.t. inkoop/ontwikkeling leerinterventies.

Opleiding

Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur in de richting van Opleidingskunde, Human Resourcemanagement of Toegepaste Psychologie of soortgelijks. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

Professionele kennis en werkervaring

Eisen 

 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider, opgedaan in de afgelopen 8 jaar. 
 • Je hebt aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie opgedaan in een complexe organisatie (>1000 medewerkers).
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met het laten ontwikkelen van leerinterventies.
 • Je hebt opleidingskundige projecten gerealiseerd.

Wensen

 • Je hebt aantoonbare werkervaring met leerinterventies privacy.
 • Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan in een veiligheidsdomein.
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met inkoop.

Competenties

 • Probleemanalyse
 • Samenwerken
 • Creatief
 • Flexibel
 • Initiatief
 • Klantgerichtheid
 • Netwerken