Projectleider Diversiteit

Functietitel  Projectleider Diversiteit        Standplaats  Tilburg

Startdatum  01-07-2019       Einddatum  31-12-2019

Optie tot verlenging  Ja, tot een maximale totale opdrachtduur van 24 maanden.

Uren per week  36

Opdracht omschrijving

De projectleider diversiteit geeft op projectmatige wijze invulling aan het programma Diversiteit binnen de eenheid Zeeland – West-Brabant. We zijn hierbij op zoek naar iemand die bekend is met verschillende culturen en die deze verschillen van binnenuit heeft ervaren. De Projectleider die wij zoeken kan de Westerse cultuur en niet-Westerse cultuur bij elkaar brengen.

De doelstellingen (het ”wat”) van het project, zijn reeds beschreven. Nu zijn we op zoek naar iemand die het “hoe” gaat oppakken. Het ontbreekt in de eenheid op alle niveaus aan culturele sensitiviteit. We zoeken daarom iemand die met voldoende gezag spreekt met de Eenheidsleiding, de Sectorhoofden, de  Teamchefs en de Organisatieeenheden op dit ingewikkelde thema, maar ook iemand die op dit thema in verbinding blijft met de werkvloer.

De Projectleider Diversiteit is iemans die van dichtbij coacht en blinde vlekken op dit onderwerp in onze eenheid naar boven haalt en zichtbaar maakt en zowel op de harde- als de zachte kant van de ontwikkeling stuurt.

De focus van het diversiteitsprogramma ligt in Zeeland – West-Brabant vooral op instroom en doorstroom van mensen met andere culturele achtergronden, maar ook op het stimuleren van inclusie en op het waarderen van variëteit. Ondanks dat de focus ligt op andere culturele achtergronden is ook het sturen op de brede verbetering van diversiteit, een belangrijk onderdeel van het programma. Ook daar zal de projectleider zich ook hard voor moeten maken.

Doelstelling

Het behalen van de reeds vastgestelde (cijfermatige) doelstellingen binnen het programma Diversiteit, voor de eenheid Zeeland – West-Brabant. Dit wordt gedaan doormiddel van het regisseren van een verandertraject d.m.v het tot uitvoer (laten) brengen van de beschreven teamplannen en het bewerkstelligen van de bewustwording op dit onderwerp, waaronder:

 • 25 % van de instroom van de initiële opleiding bestaat uit mensen met een migrantenachtergrond (dit is nu 13,70%);
 • 25% van de niet-initiële instroom bestaat uit mensen met een migrantenachtergrond;
 • In de doorstroom naar en van leidinggevenden is 50% divers (migrantenachtergrond of vrouw). Hierbij ligt de prioriteit op migrantenachtergrond, omdat daar de grootste achterstand binnen eenheid ZWB zit. We streven landelijk naar doorstroom van 20% van deze doelgroep;
 • De homogene politiecultuur ombuigen naar een cultuur waarin diversiteit gewaardeerd wordt. Daarmee wordt bedoeld, diversiteit in alle vormen (opleidingsniveaus, gender, achtergrond, religie, seksuele voorkeur, leeftijd, fysieke of mentale beperking, geüniformeerd begonnen, als specialist ingestroomd, niet operationeel etc.).

Verantwoordelijkheden

Zie ook ”Doelstelling” en ”Vakmatige taken”. Daarnaast lukt het de Projectlieder Diversiteit om te zorgen dat alle Teamchefs een paragraaf in hun teamplan meenemen omtrent het programma Diversiteit, zijnde een 0-meting. 

De Projectlieder Diversiteit voert uit onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Diversiteit.

Vakmatige taken

 • Organisatorische coordinatie van projecten binnen het programma Diversiteit;
 • Coachen (van voornamelijk Teamchefs); 
 • Teamontwikkeling;
 • Adviseren in het kader van diversiteit;
 • Het vergroten van bewustzijn bij politiemedewerkers, op het gebied van diversiteit;
 • Het op gang krijgen van een veranderdialoog tussen alle niveaus binnen de Politieorganisatie Zeeland – West-Brabant.

Leidinggevende taken

Functioneel aansturen projectleden.

Contacten

 • Interne stakeholders en medewerkers op operationeel, tactisch en strategisch niveau;
 • Iemand die met voldoende gezag spreekt met de Eenheidsleiding, Sectorhoofden, Teamchefs en Operationeel experts, op dit ingewikkelde thema;

Inzet in de lijn of project

De inzet is projectmatig.

Opleiding

Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding richting (Culturele) Antropologie, Sociale Wetenschappen, Sociologie of vergelijkbaar op minimaal HBO niveau is een pre. Cursussen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

Werkervaring

 • Aantoonbare kennis en werkervaring met diversiteitsprojecten/thema’s binnen bij voorkeur grote organisaties;
 • Aantoonbaar bekend met verschillende culturen en deze verschillen van binnenuit hebben ervaren;
 • Aantoonbare werkervaring als adviseur/coach/begeleider van verbeter- en verandertrajecten;
 • Ervaring met teamontwikkeling en begeleiden van groepsdynamische processen;
 • Ervaring in het vakgebied werving is een pre (i.v.m. samenwerkign Recruiters voor het organiseren van doelgroepbenadering).

Competenties

 • Interculturele sensitiviteit;
 • Gezag;
 • Coachen;
 • Overtuigingskracht;
 • Mondelinge Presentatie;
 • Organisatiesensitief;
 • Inlevingsvermogen;
 • Resultaatgericht;
 • Samenbindend leidinggeven;
 • Doorzettingsvermogen.