Productowner HRM

Functietitel Productowner HRM Standplaats Rotterdam

Startdatum 30-03-2020 Einddatum 31-12-2020

Optie tot verlenging Optioneel Uren per week 36

Opdracht omschrijving

De Productowner opereert binnen het brede speelveld van het HR domein. Dit bestaat uit de volgende HR ketens; HR strategie & beleid, sourcing, werving & selectie, 1e lijns servicemanagement, HR administratie, arbeidsvoorwaarden, leren en ontwikkelen, mobiliteit en gezondsheidsmanagement.

Ter ondersteuning van deze HR ketens beheren we onze IV (informatievoorziening) HR systemen. Dit is een complex landschap die continu vraagt om doorontwikkeling, verbetering en vernieuwing. Als Productowner ben je namens de Senior Productowner eigenaar van een of meerdere HR IV applicatie(s). Je vertaalt de business vraag naar eisen voor een passende  IV oplossing en zorgt ervoor dat de wensen worden gerealiseerd. Je hebt kennis van privacy en compliancy eisen en weet dit te vertalen naar requirements. Je begeleidt een ontwikkelteam om tot realisatie van de IV oplossing te komen en stuurt aan de hand van een door jouw opgestelde backlog.

Tevens ben je verantwoordelijk voor de implementatie van de IV oplossing binnen de business en zorg je ervoor dat de gewijzigde werkprocessen optimaal werken en dat de gebruikers weten wat ze moeten doen. Je richt de processen zodanig in dat de IV oplossing maximaal ondersteunt in het werk en de te leveren dienstverlening. Gezien de schaalgrootte waarbinnen de dienst HRM opereert (dienstverlening voor een circa 65.000 collega’s) is de implementatie een cruciale stap. Ruime ervaring als Implementatiemanager binnen het domein van HR is een must.

Je hebt een groot analytisch vermogen en goed in staat de business behoefte te vertalen naar IV. Je bent een echte teamplayer en in staat om een breed team van diverse spelers en specialisten functioneel aan te sturen. Je kent de verschillende belangen en weet hier goed mee om te gaan. Je hebt doorzettingskracht en durft namens de business beslissingen te nemen. Je bent creatief en bent in staat om op verschillende manieren en met behulp van verschillende methodieken tot een effectief resultaat te komen.

Doelstelling

Maixmaal verbinden van business wensen en behoeften naar HR IV vraagstukken en het realiseren hiervan binnen de business van HR.

Verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor het ophalen en prioriteren van de IV-wensen binnen de sector/het betreffende HR domein
 • Verantwoordelijk voor de realisatie van de keten van business wensen tot implementatie van de IV oplossingen binnen de business
 • Verantwoordelijk voor de implemenatie binnen de business.

Vakmatige taken

 • Je adviseert de Proceseigenaren en helpt hen richting te bepalen.
 • Je levert ondersteuning aan het business team en IV team.
 • Je houdt de ontwikkeligen bij en vertaalt dit naar de business.
 • Stelt (indien nodig met een team van HR professionals) eisen vast en vertaalt dit naar een backlog.
 • Je voert acties uit namens het domein HR in het portfolio proces.

Leidinggevende taken

 • Je hebt leidinggevende vaardigheden.
 • Je stuurt functioneel experts aan om te komen tot een succesvolle oplossing en realisatie van IV oplossingen.

Contacten

Contacten op diverse niveaus van management tot medewerkers.

Inzet in de lijn of project

Inzet op tijdelijke- en projectmatige basis.

Opleiding

 • Je hebt een volwaardige HBO opleiding met diploma afgerond.
 • Opleiding richting bedrijfskunde of bedrijfsinformatica.
 • Ruime kennis- en ervaring met verschillende verandermethodieken, waaronder LEAN, scrum en agile werken. Je bent hiervoor gecertificeerd.
 • Opleiding of training als product owner.

Werkervaring

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in de rol van Productowner.
 • Ruime ervaring met implementatietrajecten op het snijvlak van IV en business. Liefst op het domein van HR vraagstukken.
 • Ruime ervaring in het aansturen en begeleiden (coachen) van multi disciplinaire teams waarin een brede mix participeert van deskundigen.
 • Ruime kennis van projectmatige instrumenten.

Competenties

Samenwerken

Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

 • Zoekt samenwerking en overleg.
 • Geeft het gezamenlijke resultaat voorrang boven het persoonlijke belang.
 • Deelt uit eigen beweging informatie met anderen.
 • Staat open voor ideeën en inbreng van anderen.
 • Draagt positief bij aan de sfeer en onderlinge verhoudingen.
 • Is collegiaal; ondersteunt collega’s waar mogelijk en nodig.
 • Benut specialistische mogelijkheden binnen de organisatie; werkt samen met anderen om zaken en problemen op te lossen.

Klantgerichtheid

Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

 • Onderzoekt samen met de klant zijn werkelijke vraag of behoefte.
 • Zoekt samen met de klant naar de best passende oplossing voor de klantvraag.
 • Is duidelijk naar de klant over de (grenzen van de) mogelijkheden.
 • Neemt verantwoordelijkheid voor een snelle en correcte uitvoering van de klantvraag.
 • Is in zijn contacten (doorgaans) vriendelijk en behulpzaam.
 • Blijft rustig en begripvol, ook wanneer de ander zich niet behoorlijk gedraagt.

Kwaliteitsgerichtheid

Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.

 • Levert werk van hoge kwaliteit, ook schriftelijk werk.
 • Toetst en evalueert regelmatig de kwaliteit van het werk.
 • Komt met voorstellen en initiatieven gericht op kwaliteitsverbetering.
 • Onderneemt actie om herhaling van fouten te voorkomen.
 • Anticipeert op kansen en mogelijkheden in de omgeving om de kwaliteit van de dienst en/of het product te verbeteren.

Probleemanalyse

Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

 • Herkent in een vroeg stadium mogelijke problemen of kritische situaties.
 • Stelt gerichte vragen om een probleem helder te krijgen.
 • Onderscheidt hoofd- van bijzaken.
 • Brengt informatie uit diverse bronnen met elkaar in verband.

Overtuigingskracht

Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

 • Geeft argumenten extra kracht door stelligheid en enthousiasme.
 • Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en).
 • Hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken.
 • Past zijn/haar argumentatie aan op basis van de zienswijze van de ander(en).
 • Maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën.

Initiatief

Signaleert kansen en handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen.

 • Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Toont zich ondernemend ten aanzien van kansen of voordelen voor de werkeenheid of de organisatie.
 • Draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan.