Producten- en Dienstenmanager

Functietitel Producten- en Dienstenmanager Standplaats Apeldoorn Startdatum 24-02-2020 Einddatum 31-12-2020 Optie tot verlenging Verlenging is optioneel Uren per week 36

Opdracht omschrijving

Wij zijn op zoek een ervaren senior producten- en dienstenmanager die ruime ervaring heeft met  aanbestedingsprojecten en verandertrajecten in grote (publieke) organisaties. In staat om richting te geven aan multidisciplinaire projectteams binnen een continu veranderende en soms ook taaie omgeving. Voert de regie over meerdere complexe projecten, waarin de interne behoeftestelling weet te standaardiseren en binnen gestelde kaders (tijd en budget) de juiste resultaten weet te behalen. De aanpak is bedrijfskundig; ziet belangen in van interne en externe stakeholders, kunt deze doorgronden en weet daar doortastend in te handelen. Tegelijkertijd inspelen op de politieke belangen die er ten aanzien van de organisatie spelen.

In het verleden heb je complexe (verander)trajecten aantoonbaar tot een goed einde gebracht. In staat om een betrouwbaar en valide pad te bouwen waarmee op overtuigende wijze richting wordt gegeven en tot resultaten komt. In dit proces laat je je graag uitdagen door deadlines en je omgeving daarin te mobiliseren. Weet om te gaan met diverse typen aanbestedingen met politiek bestuurlijk risico en tegengestelde belangen. Denkt buiten de kaders en weet routines te doorbreken en slimme werkwijzen te ontwikkelen om (ondanks de noodzakelijke bureaucratie) doelen te realiseren. Verbinding en vertrouwen zijn hierbij van belang.

Doelstelling

 1. Realiseren diverse aanbestedingsprojecten gericht op de ondersteuning van het primaire politieproces.
 2. Vormgeven van strategisch leveranciersmanagement binnen deze portefeuille.
 3. Bijdragen aan de ontwikkeling van de categorie en de keten.
 4. Coördinatie voeren op en monitoren van de uitvoering van bedrijfsprocessen binnen de categorie.

Verantwoordelijkheden

 • Regie over het proces van behoeftestelling tot en met uitfasering van producten en diensten;
 • Leiding van aanbestedingsprojecten en het in werking brengen van gesloten contracten;
 • Opstellen van onderzoeksopdrachten, businesscases en projectplannen
 • Vormgeven van strategisch leveranciersmanagement;
 • Kennis hebt van de klantbehoefte en van de leveranciersmarkt;
 • Signalering en advisering van omissies in kaders en beleid;
 • Adviseren over verlengingen of beëindigingen van contracten;
 • Relevant netwerk bouwen en onderhouden;
 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de categorie en de keten en het bouwen aan een sterk team;
 • Coördinatie voeren op uitvoering bedrijfsprocessen binnen de categorie;
 • Monitoren uitvoering (voortgang) bedrijfsprocessen.

Vakmatige taken

 • Leiden van verschillende projectgroepen;
 • In beeld hebben van de organisatiebehoefte en van de leveranciersmarkt;
 • Specificeren van de organisatiebehoefte en vertalen in concrete producten en diensten;
 • De regie over het proces van behoeftestelling tot en met uitfasering van producten en diensten;
 • Managen van aanbestedingsprojecten;
 • Opstellen van documenten zoals onderzoeksopdracht, business case, PID;
 • Bewaken van de door leveranciers geleverde kwaliteit en prestaties (strategisch);
 • Uitwerken van strategische kaders en beleid naar uitvoering;
 • Signalering en advisering van omissies in strategische kaders en beleid.

Leidinggevende taken

 • In de rol van projectleider aan het projectteam;
 • Als coördinator op uitvoering bedrijfsprocessen binnen de categorie.

Contacten

Zeer divers, vele stakeholders zowel binnen de politie, als op departementaal niveau en m.b.t. vormgeving strategisch leveranciersmanagement, dit op diverse niveau’s. Inzet in de lijn of project

Projectmanagement is een belangrijke component in deze functie. Daarnaast een coördinerende rol in de uitvoering van een aantal bedrijfsvoerings-/beheersprocessen.

Opleiding

 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau is een pre.
 • Projectmanagement (Prince2 of gelijkwaardig) gecertificeerd is een eis.
 • Portfolio-, of Programmamanagement (MSP) gecertificeerd is een wens.

Werkervaring

 • In de afgelopen 15 jaar, minimaal 8 jaar werkervaring met Projectmanagement.
 • In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring binnen grote (1000+) organisaties, bij voorkeur binnen het Veiligheidsdomein en/of politiek gevoelige organisaties.
 • In de afgelopen 10 jaar werkervaring met projectmanagement, in relatie tot Europese aanbestedingen. 
 • In de afgelopen 10 jaar, werkervaring met leveranciersmanagement.
 • In de afgelopen 10 jaar, werkervaring met het begeleiden en uitvoeren van verandertrajecten.

Competenties

 • Leervermogen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Coachen
 • Organisatievermogen
 • Klantgerichtheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Systeemdenken