HR adviseur

Titel HR adviseur Standplaats Utrecht

Startdatum 01-08-2023 Einddatum 31-01-2024

Optie tot verlenging 3 maanden Uren per week 36

Type inzet

Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP’er uitgevoerd te worden.Opdracht omschrijving

HR adviseur voor OBT (Operationeel Begeleidingsteam) van de Dienst HRM. 

Wij zoeken voor de duur van 6 maanden een ervaren HR adviseur op operationeel/tactische en strategisch niveau die werkzaamheden zal gaan verrichten voor het OBT team van de dienst HRM. De dienst HRM is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC). 

Doelstelling

De landelijke afdeling OBT, dat formeel valt onder de dienst HRM van het PDC, is onder meer verantwoordelijk voor de integrale beroepsvaardighedentrainingen, waaronder rijopleidingen, en trajectbegeleiding voor de politiestudenten. Er wordt decentraal gewerkt bij de 11 OBT-teams, die gekoppeld zijn aan de diverse eenheden van de Nationale Politie. De verbindingen met de eenheden is dan ook nauw.

De inzet van OBT is er op gericht dat de politiemedewerker bekwaam en met zelfvertrouwen zijn vak uitoefent, zowel in teamverband als individueel. De medewerker wordt door middel van begeleiding en training ondersteund om zowel fysiek, mentaal als moreel, te kunnen optreden in diverse situaties in de politiepraktijk. Zo is de medewerker in staat om onder verschillende omstandigheden de juiste keuzes te maken in uiteenlopende situaties.

Je voert de regie op de integrale HR-dienstverlening en bewaakt actief de voortgang en de kwaliteit. Je coacht alle leidinggevenden van OBT. Dit zijn zowel de MT-leden (Teamchef en coördinatoren) als ook de trajectbegeleiders in hun leidinggevende rol richting de aspiranten. Je vormt daarbij voor hen die betrouwbare, nabije business partner en beschikt over een ‘hands on’ instelling waar nodig. Je adviseert ten aanzien van individuele casuïstiek, zowel van vaste medewerkers als aspiranten, waarbij geen casus hetzelfde is en je iedere dag weer nieuwe dingen leert! De rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van aspiranten vormen een ‘vreemde eend in de bijt’ binnen de organisatie. Je deinst er niet voor terug om je deze snel eigen te maken, zodat je op efficiënte wijze kunt adviseren bij aspirantencasuïstiek. Je maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van HR-adviseurs OBT, verspreid over 11 eenheden in Nederland. Het netwerk werkt op efficiënte wijze samen met betrekking tot overkoepelende thema’s als cao, cultuur, leiderschap, houding en gedrag (CLHG), Duurzame Inzetbaarheid, Organisatieontwikkeling en Rechtspositie Aspiranten. Jij draagt actief je steentje bij aan het landelijk netwerk op een thema dat bij jou past. Je levert verder een bijdrage aan de implementatie van aangepast of nieuw landelijk HR-beleid en/of HR-processen t.b.v. de sector OBT, maar ook PDC- of HRM-breed.

Verantwoordelijkheden

Wat ga je doen als HR-Adviseur bij OBT ?

Jij vormt het dagelijkse aanspreekpunt voor het MT OBT op het gebied van HR-gerelateerde onderwerpen. Je signaleert/adviseert daarbij gevraagd én ongevraagd. Je voert de regie op de integrale HR-dienstverlening en bewaakt actief de voortgang en de kwaliteit. Je coacht alle leidinggevenden van OBT. Dit zijn zowel de MT-leden (Teamchef en coördinatoren) als ook de trajectbegeleiders in hun leidinggevende rol richting de aspiranten. Je vormt daarbij voor hen die betrouwbare, nabije business partner en beschikt over een ‘hands on’ instelling waar nodig. Je adviseert ten aanzien van individuele casuïstiek, zowel van vaste medewerkers als aspiranten, waarbij geen casus hetzelfde is en je iedere dag weer nieuwe dingen leert! De rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van aspiranten vormen een ‘vreemde eend in de bijt’ binnen de organisatie. Je deinst er niet voor terug om je deze snel eigen te maken, zodat je op efficiënte wijze kunt adviseren bij aspirantencasuïstiek. De werkzaamheden zullen veelal in de omgeving van Amsterdam plaatsvinden.

Contacten

Intern en extern.

Opleiding

Volledig afgeronde en erkende HBO opleiding, bij voorkeur in de richting van P&O, Bedrijfskunde en/of Veranderkunde.

Professionele kennis en werkervaring

  • Aantoonbare werkervaring in het HR adviesvak bij voorkeur bij een overheidsinstelling. 
  • Aantoonbare werkervaring met het brede HR-vakgebied. Aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare adviesfunctie in een grote, complexe organisatie.
  • Aantoonbare werkervaring in het werkveld leren en ontwikkelen.
  • Aantoonbare werkervaring binnen het gebied van coachen van leidinggevenden.

Competenties

– klantgerichtheid
– maatschappelijke oriëntatie
– organisatiesensitiviteit
– overtuigingskracht
– coachen
– organisatievermogen
– netwerkvaardigheid
– samenwerken
– integriteit
– systeemdenken