HR adviseur

Titel HR adviseur Standplaats Den Haag

Startdatum 09-05-2022 Einddatum 30-09-2022

Optie tot verlenging Ja Uren per week 20

Type inzet

Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP’er uitgevoerd te worden.

Opdracht omschrijving

HR adviseur bij de Nationale Politie. 

De politie is 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan het werk voor een veiliger Nederland. De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven. De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen. Waakzaam en dienstbaar.

Deze ambitieuze doelstelling kunnen we alleen maar waarmaken als de 65.000 collega’s zich optimaal kunnen inzetten voor hun taak. Vanuit HRM ondersteunen wij onze collega’s door in te zetten op onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, weerbaarheid, nieuwe vormen van leren, een open, lerende cultuur met ruimte voor feedback en reflectie, ontwikkeling van het politievakmanschap, diversiteit en een inclusieve werkomgeving, flexibele organisatieontwikkeling en interne en externe mobiliteit. Al jaren staat de Nationale Politie in de top 10 van beste werkgever en we werken hard om daar te blijven!

Houd je van dynamiek, complexiteit en weerbarstigheid, ben je (pro)actief, analytisch sterk, flexibel, creatief en ondernemend dan ben jij misschien de HR adviseur die we zoeken!                                                      

Waar ga je werken?

De Afdeling HR-Informatie en Advies maakt onderdeel uit van het politiedienstencentrum. Andere HR-onderdelen, die voor jou de backoffice zijn van waaruit je de nodige expertise in kunt zetten, zijn bijvoorbeeld de HR-Servicedesk, Veilig en Gezond Werken, Arbeidszaken en het Loopbaan- en mobiliteitscentrum.

Als adviseur maak je deel uit van het team HR-Advies, je zal voor deze opdracht worden ingezet bij de Landelijke Eenheid in Den Haag. 

Deze functie vereist dat er gereist moet worden. De gereden zakelijke kilometers (dus niet woon- werkverkeer) kunnen worden gedeclareerd mits er geen alternatieven (NS Business card of Poolauto) ter beschikking is.

Doelstelling

 • Geven van HR Advies aan basisteams, recherchediensten, specialistische diensten of ondersteunende diensten;
 • Helpen met het implementeren van het nieuwe HRM beleid; 
 • Ervoor zorgen dat de gewenste resultaten worden behaald. 
 • Coachen van medewerkers / organisatieontwikkeling.

Verantwoordelijkheden

Wat ga je doen?

Als HR adviseur zit je dicht bij het vuur. Je werkt voor een aantal basisteams, recherchediensten, specialistische diensten of ondersteunende diensten waar je samen met de teamchef en het sectorhoofd concreet vorm geeft aan de HR dienstverlening. Je bent voor hen het eerste aanspreekpunt, een sparringpartner; de generalist die met hen verkent wat de kern van het probleem is. Je bent dank zij je uitstekende netwerk binnen de HR-organisatie in staat om, indien nodig, de juiste (HR-)expertise in te vliegen om het probleem snel en effectief aan te pakken.

Jouw adviezen hebben betrekking op:

 • Individuele complexe personeelscasuïstiek (het gros van de vragen van medewerkers wordt behandeld door onze centrale HR Servicedesk)
 • Teamontwikkeling, kwantitatief en kwalitatief
 • Cultuurvraagstukken
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Organisatieontwikkeling

Daarnaast heb je als ervaren HR adviseur een rol in de coaching en deskundigheidsbevordering van je collega HR adviseurs. Dit kan binnen het team van je eigen eenheid zijn, maar via allerlei landelijke netwerken waar je aan kunt deelnemen, ook van collega’s uit andere eenheden. Je speelt daarnaast een rol bij de implementatie van nieuw beleid waarbij je je collega’s begeleidt bij de uitvoering hiervan. Je neemt het voortouw in het signaleren van knelpunten en het ontwikkelen van nieuwe diensten. Je bent binnen HR-Advies verantwoordelijk voor een stuk dagelijkse sturing. Waar nodig coördineer je activiteiten en werkprocessen, bewaak je de voortgang hiervan en zorg je er voor dat de gewenste resultaten met het hele team behaald worden. Je voert voortgangsgesprekken en treedt op als ‘informant’ richting de teamchef ten behoeve van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Contacten

 • In- en externe contacten

Opleiding

 • Een HBO-diploma, bij voorkeur richting personeel en arbeid of gelijkwaardig.

Professionele kennis en werkervaring

 • Ruime kennis van en ervaring in het brede HR-vakgebied;
 • Aantoonbare ervaring in het coachen van collega’s;
 • Ruime ervaring in een vergelijkbare adviesfunctie.

Competenties

 • Probleemanalyse
 • Overtuigingskracht
 • Coachen
 • Initiatief
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen
 • Samenwerken