Deelprojectleider HR

Titel Deelprojectleider HR Standplaats Zeist

Startdatum 11-04-2022 Einddatum 10-04-2023

Optie tot verlenging Maximaal 12 maanden Uren per week 36

Type inzet

Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP’er uitgevoerd te worden.

Opdracht omschrijving

Deelprojectleider HRM gezocht met coördinerende kwaliteiten met gevoel voor passend omvormen voor de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

De burger die dringend hulp nodig heeft van de hulpdiensten zoekt contact via de meldkamer. Om tot verbetering in de organisatie en de werkwijze van de meldkamers te komen, is enige jaren geleden vanuit de politiek besloten om één LMS te realiseren en onderdeel uit te laten maken van de Nationale Politie (NP). Hierbij staat centraal dat de burger belang heeft bij een snelle en adequate opvolging van oproepen. LMS is verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamers en de doorontwikkeling zoals elkaars taken overnemen vanuit het netwerk van 10 meldkamers die aangesloten zijn op één IV/ICT-infrastructuur. Het doel is de continuïteit van de meldkamers te handhaven en doorontwikkeling te realiseren. In het inrichtingsplan NP 2012 is aangekondigd dat het Meldkamer Dienstencentrum (MDC) onderdeel uitmaakt van de scope inrichting LMS uiterlijk 1-1-2023 gerealiseerd. Vanuit de visie dat de Politie en Maatschappij in beweging is en LMS hier wendbaar op meebeweegt, zich continu verbetert en waarbij nabijheid en vakmanschap centraal staan.

Jouw inzet als deelprojectleider HRM passend omvormen hebben we nodig voor de periode van een jaar. Dit deelproject vormt het hoofdbestanddeel van je werkzaamheden. Je maakt onderdeel van projectteam Organisatieontwikkeling LMS en werkt in het team van HR (adviseurs) LMS. Tevens maak je onderdeel uit van de accounttafel HRM waarin we het totaal aan dienstverlening van HRM voor de LMS afstemmen.

Wij zijn op zoek naar een deelprojectleider HRM met ervaring en gevoel voor wendbaar werken en passend omvormen. Naar andere manieren van organiseren met minimale ophanging in structuur, maar meer in de vorm van samenwerkingsvormen met budgetruimte voor flexibele inzet van (extern) personeel zodat de basis voor de werking vanuit Strategische personeelsplanning gedachtegoed ook voor de LMS vormgegeven kan worden.

Doelstelling

Begin januari 2022 vormt de impactanalyse organisatie- formatierapportage de basis om voor de LMS op maat invulling te geven aan het traject passend omvormen. In welke mate er sprake zal zijn van grote personele impact zal dan duidelijk worden en richting geven in keuzes die gemaakt gaan worden op het te volgen proces.

Verantwoordelijkheden

Wat ga je doen? Onderstaande werkzaamheden vertaal je naar een deelprojectplan HRM.

 • Buddy en sparringpartner voor de projectleider en de opdrachtgever. Adviseert over het proces om te komen tot uitvoeringskaders en planning plaatsingsplan en consulteert expertise HRM koppelvlakken.
 • Input HR data t.b.v. ist-soll organisatie- en formatierapportage en validatiecheck verwerking HR gegevens in formatie- en organisatierapportage.
 • Impactanalyse nieuwe inrichting LMS – draagt bij aan de totstandkoming en realisatie plaatsingsplan en voorzieningen Landelijk Sociaal Statuut en afwegingen die gemaakt worden t.b.v. sleutelfuncties en/of draagt bij aan een roadmap R&O passend omvormen.
 • Ondersteunt en coördineert het proces om te komen tot een aanpak oplossing ontstane scheefgroei personeelsbestand en maatwerkoplossingen bijzonderheden, zoekt hierin afstemming met koppelvlakken HRM Politiedienstencentrum (Arbeidszaken, HR administratie, HR beheer, In- Door- en Uitstroom e.d.)
 • Coördineert en monitort het proces administratieve verwerking t.b.v. realisatie van het traject passend omvormen.
 • Verzorgt samen met de opdrachtgever voorlichtingsbijeenkomsten, voortgangsberichten en input lessons learned passend omvormen.
 • Draagt bij aan de vorming en invulling van het nog nader te organiseren organisatie ontwikkelteam voor de LMS.

Contacten

Het betreft voornamelijk interne contacten met de opdrachtgever (LMS) en afstemming met de collega’s binnen de dienst HRM.

Opleiding

– Minimaal een erkend, volwaardig en afgeronde HBO opleiding in de richting van HR.

Jij bent een stevige en leergierige deelprojectleider die vanuit creativiteit buiten de gebaande paden durft te denken om tot de meest passende inrichting te komen. Je zet van nature een stap naar voren en bij tegenslag blijf je constructief meedenken.

Professionele kennis en werkervaring

Ervaring in projectmatig werken en in staat om vanuit veranderkundig perspectief te denken. Kan in korte tijd het krachtenveld overzien en in hoogwaardig advies voorzien.

Eisen

 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de HR instrumentarium opgedaan binnen de afgelopen 8 jaar;
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan op het gebied van projectmatig werken in vergelijkbare functies binnen de afgelopen 8 jaar.

Wensen

 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen HRM opgedaan binnen de afgelopen 8 jaar;
 • Je hebt aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie opgedaan binnen een complexe organisatie met meer dan 2000 medewerkers;
 • Je hebt ervaring binnen (semi)overheid.

Competenties

Klantgerichtheid
Maatschappelijke oriëntatie
Organisatiesensitiviteit
Overtuigingskracht
Coachen
Organisatievermogen
Netwerkvaardigheid
Samenwerken
Integriteit
Systeemdenken