Controller Strategische Personeelsplanning

Functietitel Controller Strategische Personeelsplanning

Standplaats Elandsgracht Amsterdam

Startdatum 20-05-2019 Einddatum 19-08-2019

Optie tot verlenging Ja Uren per week 30

Opdracht omschrijving

Het werkgebied in Eenheid Amsterdam is veelzijdig en dynamisch. In het gebied wonen ruim 900.000 mensen die gezamenlijk 177 nationaliteiten vertegenwoordigen. Daarnaast verblijven er ongeveer 17.000 illegale vreemdelingen. Amsterdam is een forensenstad en als hoofdstad trekt het vele toeristen en dagjesmensen. De grote feestelijke evenementen trekken jaarlijks ongeveer 10 miljoen bezoekers en ieder jaar logeren er rond de 4 miljoen gasten in één van de Amsterdamse hotels.

Zo’n complexe en snel veranderende omgeving vraagt om een politieorganisatie die daar snel en adequaat op in kan spelen. De staf functioneert als onmisbare specialist in de ondersteuning op het veiligheidsvraagstuk en bestaat uit de afdelingen Politieprofessie, Control, Bestuursondersteuning, VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) en Communicatie. In totaal bestaat de staf uit 139,3 fte.

Doelstelling

Binnen Team Control werken momenteel 11 collega’s gezamenlijk aan de uitvoering van de planning en control cyclus voor de Eenheid Amsterdam. Door uitvoering te geven aan deze cyclus ondersteunen we het management in het sturen op resultaten waarmee het veiliger wordt in de regio. De cyclus bestaat onder andere uit het opstellen van een jaarplan voor de eenheid en teamplannen voor teams, het opstellen van verschillende monitors, het faciliteren van managementgesprekken en het doen van onderzoeken/evaluatie/audits.

Team control zoekt actief de verbinding met de organisatie, daar waar het werk gebeurt. De rol van Team Control is het management te stimuleren naar het presterend vermogen te kijken: zetten we in op de juiste doelstellingen en kunnen we andere keuzes maken ter verhoging van de resultaten, etc.

Gerelateerd aan het werk hebben we te maken met zeer drukke perioden met strakke deadlines.

Verantwoordelijkheden

 • Input verzamelen bij o.a. Teamchefs, middels persoonlijke gesprekken;
 • Input vertalen doormiddel van o.a. het opzetten van prognosemodel(len) over het verloop van de bezetting en andere vraagstukken;
 • Meerjarige beelden genereren op diverse andere bezettingsvraagstukken;
 • Onderzoeken of er relaties bestaan tussen diverse bedrijfsvoerings-aspecten zoals leeftijd, verzuim en inzetbaarheid.

Vakmatige taken

Zie vorenstaand.

Leidinggevende taken

Niet van toepassing.

Contacten

Intern.

Inzet in de lijn of project

De inzet is projectmatig.

Opleiding

Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau (certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien).

Werkervaring

 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het bouwen van modellen in Excel vanuit cijfermatige input, inclusief het inbouwen van macro’s, waarin de wensen van de klant zijn verwerkt en worden vertaald naar grafische vormgeving/uitkomsten;
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het genereren van meerjarige beelden in de vorm van toekomstmodellen, op bezettingsvraagstukken;
 • In de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring met het voeren van behoeftegesprekken met stakeholders op leidinggevend niveau, om te achterhalen welke informatie zij wensen te omzetten naar grafische modellen en vormgeving.

Competenties

 • Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden;
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten;
 • Betrokkenheid: Identificeert zich met en voelt zich nauw betrokken;
 • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten;
 • Analytisch: Is succesvol in het herkennen en oplossen van problemen, een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken.