Capaciteitsmanagementadviseur – Politieacademie

Functietitel Capaciteitsmanagement Adviseur – Politieacademie

Standplaats Apeldoorn

Startdatum 12-07-2021 Einddatum 31-12-2021

Optie tot verlenging Optioneel

Uren per week 36

Uurtarief maximaal € 80,- incl. alle kosten excl. BTW

Opdracht omschrijving

De Politieacademie (PA) is een organisatie voor onderwijs, kennis en onderzoek. Het leidende principe hierbij is dat de student en zijn leerproces centraal staat. Hierbij wordt de balans gezocht tussen studeerbaarheid, doceerbaarheid en uitvoerbaarheid van onderwijs.

Capaciteitsmanagement (CM) is hierbij het geheel aan organisatie, processen, informatie en systemen, waarbij je als capaciteitsmanagement adviseur verantwoordelijk bent om de uitvoerbaarheid van de onderwijsvraag te faciliteren.

Jouw primaire taak is om ervoor te zorgen dat het management en de onderwijsteams door jouw advies kunnen sturen, zodat de beschikbare capaciteit, middelen en faciliteiten effectief kunnen worden ingezet, ofwel dat de juiste mensen met de juiste middelen en faciliteiten op de juiste plek zijn om daarmee de student en zijn leerproces optimaal te kunnen ondersteunen.

Je bent nieuwsgierig, kijkt terug om te leren en je anticipeert op (toekomstige) ontwikkelingen. Daarnaast onderhoud je goede relaties met onderwijsteams, management en collega’s op het terrein van capaciteitsmanagement en planning. Je kan daar uitstekend navigeren op verschillende niveaus van strategisch, tot tactische en operationeel en weet deze aan elkaar te verbinden.

Doelstelling

 • Ontwikkeling en implementatie van het capaciteitsmanagement programma van de Politieacademie;
 • Uitvoering van projecten en pilots binnen de context van Capaciteit Management;
 • Medewerkersparticipatie in de ontwikkeling en professionalisering van CM.

Verantwoordelijkheden

 • Sparringpartner van onderwijsteams als het gaat om het strategisch- tactisch perspectief over de juiste inzet van faciliteiten, middelen en medewerkers voor de uitvoering van onderwijs en de monitoring hierop;
 • Lange termijn ontwikkeling en positionering van capaciteitsmanagement en planning binnen de Politieacademie. Hierbinnen ligt voor jou continu een uitdaging en spanningsveld, dit vervolgens uitleggen en door vertalen naar onderwijsteams;
 • Ontwikkelen, bewaken en monitoren van de uniformiteit en eenduidigheid van de toepassing van de capaciteitsmanagement en planningsmethodiek en bijbehorende systemen;
 • Ontwikkelen, verbeteren en implementeren van planningssystematiek en werkwijze, en zorgdragen voor de implementatie van ontwikkelings-/wijzigingstrajecten binnen het capaciteitsmanagementproces. Daarbij fungeer je zo nodig als projectleider;
 • Organiseren van structurele overleggen met onderwijsteams en adviseren van het management over kwaliteitsontwikkelingstrajecten;
 • Zorgdragen en door ontwikkelen van de (huidige) plansystematiek en de randapplicaties, rekening houdend met interne en externe ontwikkelingen. Je adviseert en rapporteert naar het management en onderwijsteams hierover.

Vakmatige taken

Zie vorenstaand.

Leidinggevende taken

N.v.t.

Contacten

Met name interne contacten.

Inzet in de lijn of project

Inzet is op projectmatige basis.

Opleiding

Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau.

Werkervaring

 • Kennis van en aantoonbare werkervaring met capaciteitsmanagement op strategisch (meerjarige personeelsplannen, formatie en bezetting), tactisch (Vraag vertalen naar werk en aanbod en planning) en operationeel niveau (roosteren) en de monitoring hiervan;
 • Aantoonbare werkervaring met planningsmethodieken, inrichting en gebruik van planningsapplicaties; 
 • Aantoonbare werkervaring met de totstandkoming van jaar- en maandplanningen binnen een onderwijs organisatie met een vergelijkbare omvang en diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden; 
 • Vergevorderde kennis van en aantoonbare werkervaring met Excel; 
 • Aantoonbare ervaring met projectmanagement; 
 • Aantoonbare werkervaring met procesoptimalisatie; 
 • Aantoonbare werkervaring met data analyse en visualisatie.

Competenties

 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Maatschappelijke oriëntatie
 • Samenwerken;
 • Netwerkvaardigheid;
 • Initiatief;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigingskracht.