Arbeidsjurist

Functietitel Arbeidsjurist Standplaats Omgeving Randstad en Oost Nederland Startdatum 11-01-2021 Einddatum 11-07-2021 (optie tot verlenging)

Uren per week 32-36

Opdracht omschrijving

Het geven van juridisch advies over arbeidsrecht/sociale zekerheid is je hoofdtaak. Werkzaamheden binnen deze adviestaak hebben betrekking op enkele grote processen zoals bezwaar en beroep. Daarnaast is de adviestaak gericht op (het opstellen van) complexe maatwerkbesluiten.

Als jurist Arbeidszaken vertegenwoordig- en ondersteun je het bevoegd gezag, hoofdzakelijk in complexe bezwaren beroepsprocedures. Je signaleert ontwikkelingen ten aanzien van jurisprudentie en bent hoorambtenaar bij zaken die daarom vragen. Ook ben je betrokken bij complexe disciplinaire trajecten en stel je complexe maatwerkbesluiten op.

Hoewel in teamverband, voer je de werkzaamheden met een grote mate van zelfstandigheid uit.

In verband met Covid-19 wordt er veelal vanuit huis gewerkt.

Doelstelling

Afhandelen van bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures op het gebied van ontslag wegens ziekte, sociale zekerheid en VSO’s;

Adviseren op complexere vraagstukken in grotere processen op de hierboven genoemde onderwerpen;

Opstellen van (complexe) maatwerkbesluiten op bovengenoemde gebieden.

Verantwoordelijkheden

Afhandelen van bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures binnen de gestelde juridische termijnen;

Adviseren op complexere vraagstukken van de organisatie (medewerkers/leidinggevenden of HR collega’s);

Opstellen van (complexe) maatwerkbesluiten op het gebied van sociale zekerheid.

Vakmatige taken

Zie vorenstaande.

Leidinggevende taken

Niet van toepassing.

Contacten

Zowel in- als externe contacten, waaronder:

Medewerkers Politie (tevens bezwaarden);

Leidinggevenden;

Leden van bezwaaradvies commissie;

Rechtbank/CRvB;

Vakbonden/gemachtigden namens bezwaarde/appelant;

Interne bedrijfsvoering/collega’s Politie.

Inzet in de lijn of project

Inzet is op projectmatige basis.

Opleiding

Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op WO-niveau, afstudeerrichting Rechten.

Werkervaring

In de afgelopen 3 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het zelfstandig afhandelen van bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures op het gebied van sociaal zekerheidsrecht;

In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als jurist Arbeidsrecht, binnen een (semi)overheidsorganisatie van minimaal 1.000 medewerkers;

Aantoonbare werkervaring met het schrijven van complexe maatwerkbesluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht;

Kan gelijktijdig met meerdere (soms complexere) ICT systemen werken/overweg; maakt zich nieuwe systemen snel eigen.

Competenties

Probleemanalyse – Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

Klantgerichtheid – Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid – Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal zowel mondeling als schriftelijk duidelijk.

Organisatievermogen – Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.

Organisatiesensitiviteit – Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.

Overtuigingskracht – Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

Samenwerken – Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Flexibel gedrag – Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.