Adviseur management development / coach leidinggevende

Titel Adviseur management development / coach leidingevende Standplaats Driebergen

Startdatum 01-12-2023 Einddatum 31-07-2024 Optie tot verlenging nee

Uren per week 32 Max uurtarief excl BTW incl alle kosten € 90

Type inzet

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise). Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van toepassing. Een positieve verklaring is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving

Ondersteunen van het management development schouwproces van alle operationeel leidinggevenden (± 450) van de Landelijke Eenheden (LE) door deelname aan de MD-schouwcommissie, advisering over individuele leiderschapsontwikkeling en verslaglegging van het ontwikkelgerichte advies van de commissie. In voorkomende gevallen individuele leidinggevenden ondersteunen in hun ontwikkelplan middels advies en coaching. Uitvoering vindt plaats onder regie van de Senior MD & Coördinator Leiderschap LE.

Achtergrond: De medewerkers van de Landelijke Eenheden (LE) werken, samen met de regionale eenheden, met veel inzet, grote toewijding en professionaliteit om Nederland veiliger te maken. Daarbij worden aansprekende operationele resultaten geboekt die in binnen- en buitenland zeer worden gewaardeerd. Maar er zijn ook signalen van onvrede, spanningen en grote knelpunten bij verschillende afdelingen van de LE naar buiten gekomen. Tegen deze achtergrond heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) een adviescommissie voor de LE ingesteld, de commissie Schneiders. De opdracht voor deze commissie luidde de minister te adviseren over verbeteringen en de noodzaak van herpositionering van de LE in het huidige politiebestel. Een ingreep in de organisatie kan alleen lukken in combinatie met gelijktijdige ontwikkelingen in leiderschap en medewerkerschap die leiden tot voelbare verbeteringen. De schouw van zittende leidinggevenden is onderdeel van de leiderschapsontwikkeling (een advies van de commissie Schneiders die de Minister van J&V heeft overgenomen).

De uitvoering van de MD-schouw is gestart in mei 2023 met het MD-schouwproces van de strategisch leidinggevenden. 

Inzet als coach is facultatief en wordt niet los ingekocht. 

Let op: thuiswerken is slechts beperkt mogelijk.

Doelstelling

Leidinggevenden dienen zich te ontwikkelen tot leiders die de toekomstbestendige LE realiseren en daarbij zorgen voor een veilige, sociaal effectieve werkomgeving. De schouw helpt daarbij door een proces van reflectie en ontwikkeling te organiseren, te faciliteren en te monitoren. Doel  van de MD-schouw is in beeld krijgen of leidinggevenden in staat zijn de transitie van zichzelf, de organisatie en medewerkers te leiden. Het zorgt voor inzicht in de gap tussen huidige en te ontwikkelen competenties, vaardigheden en kennis.

En door de ontwikkelgerichte aanpak het zelfinzicht, reflectief vermogen en effectief omgaan met feedback van leidinggevenden te stimulerenen.

Verantwoordelijkheden

  • Je neemt deel aan de schouwcommissie-gesprekken met de operationeel leidinggevenden (±450 in totaal);
  • Na de gesprekken stel je feed forward adviezen op ;
  • Waar gewenst wordt feed forward advies van de individuele operationeel leidinggevende voorzien van aanvullend concreet ontwikkeladvies en coaching;  
  • De opdracht wordt in teamverband uitgevoerd door interne MD-adviseurs en kandidaten die we voor deze inhuur werven. Je legt verantwoording af aan de coordinator leiderschap/Snr. MD-adviseur LE.

Contacten

Deelnemers MD-schouwcommissies.
Leidinggevenden en medewerkers van de Landelijke Eenheid, medewerkers van HRM (loopbaan-, MD- en HR-adviseurs), partijen die een rol spelen in de uitvoering van de schouw of die dit monitoren, projectleider uitvoering MD-schouwproces. 

Opleiding

Eis
De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau ((NLQF 6) in de afstudeerrichting HRM, verandermanagement, HRD of toegepaste psychologie. 

Professionele kennis en werkervaring

Eisen

  • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van gesprekken en coaching op het gebied van leiderschapsontwikkeling.

Wensen

  • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke context;
  • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het opstellen van ontwikkeladviezen;
  • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie/opdracht.

Competenties

Resultaatgericht

Samenwerken

Coachen

Creativiteit

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Sociale vaardigheid

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Flexibiliteit