Functietitel Coördinator Organisatieontwikkeling Landelijk Functiehuis

Functietitel Coördinator Organisatieontwikkeling Landelijk Functiehuis

Standplaats Den Haag

Startdatum 10-06-2019 Einddatum 31-12-2019

Optie tot verlenging optioneel tot een totale inhuurduur van maximaal 24 maanden

Uren per week 32

Opdracht omschrijving

De opdracht is het inrichten van het servicepunt LFNP (Landelijk Functiehuis Nationale Politie)  en zorgen dat een werkend ingericht servicepunt kan worden overgedragen naar de dienst HRM.

Daarnaast het inrichten van een digitale tool voor het functiegebouw van de politie en het implementeren hiervan. Dit alles in nauw overleg met betrokkenen, zowel binnen als buiten de politie en in nauwe afstemming met vakorganisaties en medezeggenschap. Ook het aansturen van medewerkers in het team is een van de taken.

Doelstelling

Aan het einde van de opdracht is het servicepunt LFNP werkend en overgedragen aan de dienst HRM. Daarnaast is er een werkende digitale tool functiegebouw opgeleverd en geïmplementeerd.

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor het inrichten van het servicepunt LFNP en de overdracht van een werkend servicepunt aan de dienst HRM. Daarnaast verantwoordelijk voor het inrichten van een digitale tool voor het functiegebouw van de politie en het implementeren hiervan. Ook wordt er sturing gegeven aan medewerkers in het team wat zich bezig houdt met het servicepunt en de digitale tool functiegebouw.

Vakmatige taken

 • Deelname overleggen m.b.t. het LFNP, procesflows en PAWC (Paritaire Advies- en Waarderingscommissie).
 • Overleg met ministerie, vakbonden, medezeggenschap en medewerkers.
 • Inrichting en werkend maken servicepunt LFNP.
 • Inrichting en werkend maken digitale tool functiegebouw.

Leidinggevende taken

Aansturing medewerkers in het team organisatieontwikkeling LFNP.

Contacten

Contact met de politie, medezeggenschap, vakbonden en ministeries.

Inzet in de lijn of project

Inzet in de lijn

Opleiding

 • WO-opleiding in de richting HRM.

Werkervaring

 • Aantoonbare kennis en ervaring met het inrichten van een functiehuis, bij voorkeur met de LFNP.
 • Ervaring als coördinator/projectleider op het gebied van HRM.
 • Ervaring met het opzetten van procesflows.
 • Ervaring met het overleggen met vakbonden, medezeggenschap en ministeries
 • Ervaring met het opzetten van een servicepunt.
 • Ervaring met PAWC (Paritaire Advies- en Waarderingscommissie) is een pré.
 • Kennis van het functiegebouw Rijk is een pré.
 • Kennis van de politieorganisatie is een pré.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Visie
 • Overtuigingskracht
 • Coachen
 • Klantgerichtheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Systeemdenken
 • Verandergerichtheid