10 Tips om anderen aan te moedigen

Tip 1: Geef complimenten

Wat werkt denk je beter om aan te moedigen: werknemers erop wijzen wat er niet goed gaat, of juist benoemen wat ze wel goed doen? Inderdaad, dat laatste. Geef daarom complimenten aan je medewerkers! Ze voelen zich capabeler, hun zelfvertrouwen stijgt en het motiveert ze om het gewenste gedrag te herhalen. Een blije en nog beter functionerende medewerker als gevolg! Even zeggen dat iemand iets goed heeft gedaan kan een wereld van verschil in functioneren maken.

Ook non-verbale uitingen van waardering zijn effectief om mensen mee aan te moedigen. Een duim omhoog, een schouderklopje of een applausje. Simpel, maar doeltreffend.

Tip 2: Versterk autonomie

Er zijn uiteraard altijd richtlijnen over hoe er in een organisatie gewerkt wordt en welke doelen het bedrijf moet bereiken. Binnen die kaders is het goed om zoveel mogelijk autonomie aan medewerkers te geven. Iemand die zelf verantwoordelijkheid neemt vertoont heel ander gedrag dan iemand die het probleem en de oplossingen buiten zichzelf legt.

Hoe geef je autonomie? Laat medewerkers meer zelf bepalen hoe ze hun werk doen en hun planning vormgeven, op welke tijden en welke plekken ze werken en geef ze meer bevoegdheid.

Tip 3: Focus op de sterke kanten

Elke medewerker heeft een unieke samenstelling aan talenten, eigenschappen en kenmerken. Het is veel effectiever en makkelijker om bestaande kwaliteiten te verbeteren dan minder ontwikkelde kanten te versterken.

Laat medewerkers onderzoeken wat ze in het verleden goed hebben gedaan en hoe dit kwam. Laat ze focussen op dingen die goed gaan. Moedig ze aan meer met hun talenten te doen, hierdoor vergroten ze hun zelfvertrouwen en het gevoel van competentie.

Tip 4: Versterk relaties

Zorg voor goede relaties met en tussen je medewerkers. Zoek naar verbindingen in doelen, drijfveren en ambities. Geef ze het gevoel dat ze een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijke doel en benoem wat hun specifieke aandeel daarin is. Dit moedigt aan hun bijdrage te blijven leveren en het laat medewerkers merken dat ze het werk samen doen en dat niemand er alleen voor staat. Zorg daarnaast altijd dat nieuwe werknemers warm ontvangen worden en zich welkom voelen.

Een paar leuke vragen die je kunt stellen om de relaties tussen medewerkers extra te versterken:

Wat zijn complimenten die je de afgelopen tijd van collega’s gekregen hebt?

Wie van je collega’s heeft jou ondersteund?

Wat maakt dat je je thuis voelt in deze organisatie en in dit team?

Tip 5: Laat merken dat je gelooft in iemand

Als een werknemer het gevoel heeft dat anderen in hem geloven presteert hij beter. Zeker wanneer iemand ontmoedigd lijkt of wanneer zijn bezigheden even niet zo lekker lopen is het belangrijk dat hij weet dat mensen in hem geloven. Hiermee laat je die medewerker ook weer in zichzelf geloven. Om het effect te versterken is het belangrijk om specifiek te benoemen waaróm je vertrouwen in die persoon hebt.

Tip 6: Vraag ze om advies

Als íets waardering van kwaliteiten laat zien is het wel het vragen om advies. Iedereen vindt het fijn om als capabel en kundig gezien te worden. Je laat zien dat je iemands mening en ervaring belangrijk vindt, en je profiteert van de kennis en kunde van je medewerkers. Twee vliegen in een klap dus!

Tip 7: Stimuleer dat medewerkers elkaar aanmoedigen

Uiteraard is het als coach, HR-medewerker of leidinggevende belangrijk om zelf mensen aan te moedigen. Maar hoe kun je het aanmoedigingseffect nog beter benutten? Door te stimuleren dat medewerkers ook elkaar aanmoedigen!

Stimuleer dat collega’s elkaar complimenten, feedback en advies geven en om hulp vragen wanneer dit nodig is.

Tip 8: Laat mensen weten dat ze nodig zijn

Het werkt enorm motiverend wanneer medewerkers merken dat ze nodig zijn. Laat ze zich bewust worden van hun meerwaarde en laat weten waarom juist zíj nodig en goed zijn voor de organisatie.

Tip 9: Focus op progressie

Aandacht voor de progressie die medewerkers maken zorgt voor betrokkenheid, werkplezier en aanmoediging om door te gaan. Een aantal vragen die je kunt stellen om progressie beter zichtbaar te maken:

Welke stappen heb je vandaag gezet?

Hoe ben je hiermee dichter bij jouw persoonlijke doel gekomen?

Hoe dragen de stappen bij aan de gestelde afdelingsdoelen?

Tip 10: Vergeet niet te lachen

Emoties zijn besmettelijk. Moedig dus altijd aan met een lach op je gezicht! Hoe blijer de boodschapper, hoe blijer de ontvanger. Wat de boodschap ook is, voor motiverende aanmoediging breng je hem positief!